Архив обществени поръчки за Февруари 2017

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9061824 Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината по позиции Изпълнена 27.02.2017 16:18
00073-2017-0012 Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 Изпълнена 27.02.2017 11:19
00073-2017-0011 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020" по 2 обособени позиции" Изпълнена 27.02.2017 09:18
9061589 Извършване на задължителни медицински прегледи на работници и служители към структури по обособена позиция 2 Изпълнена 17.02.2017 16:46
00073-2017-0010 "Извършване на независим финансов одит на проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" Изпълнена 17.02.2017 17:08
00073-2017-0009 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново” по обособени позиции: Прекратена 17.02.2017 17:24
00073-2017-0008 Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица”. Прекратена 20.02.2017 10:47
00073-2017-0006 Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 Изпълнена 10.02.2017 15:49
00073-2017-0007 Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 Прекратена 13.02.2017 16:32
00073-2017-0005 "Извършване на независим финансов одит на проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр.Велико Търново" по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020" Изпълнена 07.02.2017 17:00
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (14) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.