Архив обществени поръчки за Февруари 2017

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9061824 Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината по позиции Изпълнена 27.02.2017 16:18
00073-2017-0012 Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 Изпълнена 27.02.2017 11:19
00073-2017-0011 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020" по 2 обособени позиции" Изпълнена 27.02.2017 09:18
9061589 Извършване на задължителни медицински прегледи на работници и служители към структури по обособена позиция 2 Изпълнена 17.02.2017 16:46
00073-2017-0010 "Извършване на независим финансов одит на проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" Изпълнена 17.02.2017 17:08
00073-2017-0009 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново” по обособени позиции: Прекратена 17.02.2017 17:24
00073-2017-0008 Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица”. Прекратена 20.02.2017 10:47
00073-2017-0006 Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 Изпълнена 10.02.2017 15:49
00073-2017-0007 Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 Прекратена 13.02.2017 16:32
00073-2017-0005 "Извършване на независим финансов одит на проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр.Велико Търново" по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020" Изпълнена 07.02.2017 17:00
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.