Архив обществени поръчки за Май 2013

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2013-0028 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ID 00073-2013-0028 "Извършване на дейности по премахване на сгради или части от сгради след възлагане" Изпълнена 31.05.2013 16:33
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9015962 Проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект за обект: „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”. Неизвестен 29.05.2013 13:50
9015910 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9015910 - Доставка по заявка и монтаж на климатични системи за нуждите на Община Велико Търново. Изпълнена 28.05.2013 10:07
  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ID 00073-2013-0027 "Логистична услуга във връзка с участия в събития /международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири/" Неизвестен 23.05.2013 16:29
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9015761 - Подмяна на отоплителните котли и газификация на Дом за стари хора „Венета Ботева”, гр. Велико Търново" по Проект "Красива България". Неизвестен 22.05.2013 14:33
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9015653 Доставка на лек автомобил (нов) 8 + 1 с рампа за инвалидни колички и допълнително оборудване за нуждите на Дневен център за деца с увреждания, гр. Велико Търново. Неизвестен 20.05.2013 11:01
00073-2013-0024 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ID 00073-2013-0024 "Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново" Изпълнена 17.05.2013 17:01
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9015376 Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново", по обособени позиции. Неизвестен 13.05.2013 16:55
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9015217 Подмяна на отоплителните котли и газификация на Дом за стари хора „Венета Ботева”, гр. Велико Търново" по Проект "Красива България". Неизвестен 08.05.2013 17:44

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.