Архив обществени поръчки за Януари 2015

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9038479 „Извършване на морфологичен анализ на отпадъците в регион Велико Търново” Оттеглена 29.01.2015 09:00
00073-2015-0003 Договаряне без обявление 00073-2015-0003 „ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ТРИ ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ОБЕКТ І - ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦНСТ - ТИП G И ПРИЛЕЖАЩОТО МУ ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА УЛ. „ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ”, КВ. 365, УПИ XXI, Ж.К. БУЗЛУДЖА, ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО; ОБЕКТ ІІ - ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП (ЦНСТ) - A И ПРИЛЕЖАЩОТО МУ ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА УЛ. „ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ”, КВ. 365, УПИ XXI, Ж.К. БУЗЛУДЖА, ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО; ОБЕКТ ІІІ - ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП (ЦНСТ) - G И ПРИЛЕЖАЩОТО МУ ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА УЛ. „КОЛОНЯ ТОВАР”, КВ. 545, УПИ X-4039А, Ж.К. КОЛЬО ФИЧЕТО, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО” Изпълнена 29.01.2015 09:00
00073-2014-0013 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0013 "Осъществяване на мерки за информация и публичност и стимулиране на гражданското участие по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г." Изпълнена 27.01.2015 09:00
00073-2011-0006 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2011-0006 "Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично осветление, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново" Изпълнена 24.01.2015 09:00
00073-2011-0023 "Организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Велико Tърново" Възложена 23.01.2015 09:00
9038291 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9038291 "Контрол на площадките за игра, подходите към тях, на техните съоръжения и елементи" Изпълнена 23.01.2015 09:00
00073-2015-0001 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2015-0001 "Доставка на преходно мляко за деца от 6 месечна до 1 годишна възраст за нуждите на Детска млечна кухня -Велико Търново" Прекратена 22.01.2015 09:00
00073-2015-0002 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2015-0002 "Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти свлачища, пътища и пътни съоръжения, мостове, брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на община Велико Търново”, по позиции: Позиция № 1 - "Свлачища"; Позиция № 2 - "Пътища и пътни съоръжения"; Позиция № 3 "Мостове"; Позиция № 4 - "Брегозащитни мероприятия и почистване на реки" Изпълнена 26.01.2015 09:00
00073-2012-0028 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2012-0028 "Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново" Изпълнена 13.01.2015 09:00
00073-2014-0012 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0012 „Избор на изпълнител за извършване на одит по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013“ Изпълнена 08.01.2015 09:00
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.