ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0013 "Осъществяване на мерки за информация и публичност и стимулиране на гражданското участие по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г."

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 27.01.2015 09:00

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0013

Документация

Файл Размер
Приложение № 4 - Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранция за изпълнение
публикуван на: 17.02.2016 10:05:28
49,9 KB
Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка
публикуван на: 23.12.2015 12:23:34
67,2 KB
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договора
публикуван на: 23.12.2015 12:23:34
62,7 KB
Споразумителен протокол от 20.03.2015 г. с Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
публикуван на: 15.05.2015 17:45:21
94,0 KB
Договор от 20.01.2015 г. с Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
публикуван на: 19.02.2015 16:03:00
2,5 MB
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие
публикуван на: 27.01.2015 13:35:00
94,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.05.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.05.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.