ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0013 "Осъществяване на мерки за информация и публичност и стимулиране на гражданското участие по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г."

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 27.01.2015 09:00

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0013

Документация

Файл Размер
Приложение № 4 - Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранция за изпълнение
публикуван на: 17.02.2016 10:05:28
49,9 KB
Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка
публикуван на: 23.12.2015 12:23:34
67,2 KB
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договора
публикуван на: 23.12.2015 12:23:34
62,7 KB
Споразумителен протокол от 20.03.2015 г. с Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
публикуван на: 15.05.2015 17:45:21
94,0 KB
Договор от 20.01.2015 г. с Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД
публикуван на: 19.02.2015 16:03:00
2,5 MB
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие
публикуван на: 27.01.2015 13:35:00
94,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.05.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.05.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
15.12.2015 9999
15.12.2015
ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД 270.00 лв. 30.12.2015
16.12.2015 1245
15.12.2015
ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД 1'000.00 лв. 30.12.2015
16.12.2015 1215
25.11.2015
ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД 1'050.00 лв. 30.12.2015
26.11.2015 1090
17.08.2015
ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД 670.00 лв. 14.12.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.