Архив обществени поръчки за Юни 2013

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9017071 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9017071 "Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле”, гр. Велико Търново, по ежедневен график" Възложена 28.06.2013 11:48
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9016769 Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново, след заявка, и поддържане на съществуващи такива. Неизвестен 20.06.2013 15:14
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9016744 Доставка на лек автомобил (нов) 8 + 1 места (в това число и мястото за фиксиране на инвалидна количка) с рампа за инвалидни колички и допълнително оборудване за нуждите на Дневен център за деца с увреждания, гр. Велико Търново. Неизвестен 19.06.2013 16:35
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9016659 Проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект за обект: „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, разположен на площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново, в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново. Неизвестен 17.06.2013 16:45
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9016602 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Велико Търново, и включените към нея кметства и кметски наместничества”, по обособени позиции. Неизвестен 14.06.2013 17:03
9016511 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9016511 СМР на жилищни имоти - общинска собственост. Изпълнена 12.06.2013 16:53
9016510 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9016510 „Услуга по извършване на авторски надзор във връзка с проект: „Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на територията на гр. Велико Търново” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” Изпълнена 12.06.2013 16:41
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9016390 Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждане от Община Велико Търново. Неизвестен 10.06.2013 17:22
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9016115 Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново", по обособени позиции” І-ва позиция. Неизвестен 03.06.2013 16:57

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (14) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.