Архив обществени поръчки за Август 2015

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9045532 „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда” Прекратена 31.08.2015 11:24
9044882 "Доставка на 1 бр. метачна машина втора употреба, специално проектирана за почистване на улици, тротоари, паркинги и паркови площи за нуждите на Общинско предприятие "Зелени системи" Изпълнена 14.08.2015 14:20
00073-2013-0012 "Услуга по извършване на авторски надзор, във връзка с проект: "Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център - Велико Търново" по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие" Изпълнена 13.08.2015 14:09
00073-2012-0031 "Упражняване на строителен надзор на обект: "Комплексен онкологичен център - Велико Търново - преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение за високоенергийна лъчетерапия и топла комуникационна връзка" Изпълнена 13.08.2015 14:01
9044790 "Изграждане на спортна площадка в парк за отдих в с. Никюп" във връзка с изпълнението на проект "Спортна площадка и оформяне на ограда от растителност в парк за отдих село Никюп", който е финансиран от ПУДООС по Национална кампания "За чиста околна среда" Изпълнена 12.08.2015 14:26
00073-2015-0024 "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции" Изпълнена 12.08.2015 09:58
00073-2015-0023 "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Велико Търново" Възложена 06.08.2015 10:23
00073-2015-0027 "Полагане на настилка на алейна мрежа кв. 7, УПИ ІІ и V, кв. Чолаковци" във връзка с проект: "Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм" Прекратена 04.08.2015 16:22

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.