Архив обществени поръчки за Април 2016

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2016-0020 "Основно и ежедневно вътрешно почистване на сгради на Община Велико Търново" Възложена 15.04.2016 16:54
00073-2016-0019 Авторски надзор на обект „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня” - гр. Велико Търново” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014” Изпълнена 13.04.2016 12:12
00073-2016-0018 Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”, по обособени позиции Изпълнена 13.04.2016 12:08
9052644 "Извършване на преводачески услуги за нуждите на проект "Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново" Възложена 13.04.2016 14:08
9052546 "Услуга по извършване на одит по проект "Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново" Изпълнена 12.04.2016 16:31
00073-2016-0017 „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Велико Търново.” Изпълнена 11.04.2016 09:57
9052304 "Текущо поддържане, ремонт и отстраняване на аварии на Радиотранслационна мрежа /РТМ/ в населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория – в Община Велико Търново" Изпълнена 08.04.2016 15:26
9052226 "Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" при Община Велико Търново" Изпълнена 07.04.2016 15:43
00073-2016-0013 "Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново, по позиции" Възложена 07.04.2016 16:19
00073-2016-0015 "Дейности по разпространение на информация и публичност по проект "Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи" Изпълнена 08.04.2016 16:46
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.