"Дейности по разпространение на информация и публичност по проект "Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Инормация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 06.04.2017 16:47:41
184,3 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 21.10.2016 11:44:32
656,8 KB
Договор от 03.10.2016 г. с Инфо Трейнинг ООД
публикуван на: 21.10.2016 11:44:32
1,2 MB
Заповед № РД 22-1568 от 08.08.2016 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 10.08.2016 13:57:48
1,4 MB
Протокол № 5 от 05.08.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 10.08.2016 13:57:48
975,2 KB
Протокол № 4 от 29.07.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 10.08.2016 13:57:48
512,7 KB
Протокол № 3 от 26.07.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 10.08.2016 13:57:48
2,1 MB
Протокол № 1 от 20.05.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 10.08.2016 13:57:48
925,7 KB
Съобщение № 9100-00-61 от 26.07.2016 г. за отваряне на плик "Предлагана цена"
публикуван на: 26.07.2016 16:57:53
410,7 KB
Протокол № 2 от 11.07.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.07.2016 14:08:41
775,7 KB
Наръчник за комуникация и дизайн
публикуван на: 08.04.2016 16:57:00
3,4 MB
Ръководство на Бенефициента за изпълнение на проекти по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
публикуван на: 08.04.2016 16:57:00
680,9 KB
Проект на договор
публикуван на: 08.04.2016 16:57:00
90,9 KB
Документация за участие
публикуван на: 08.04.2016 16:57:00
198,3 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 08.04.2016 16:57:00
139,4 KB
Решение № РД 24-23 от 08.04.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 08.04.2016 16:57:00
70,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

19.05.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.05.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.