Архив обществени поръчки за Август 2018

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2018-0035 Доставка и монтаж на спортни уреди и оборудване за учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ Прекратена 16.08.2018 16:43
00073-2018-0034 Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ Изпълнена 15.08.2018 17:04
00073-2018-0032 "Доставка на книжка „Пътешествията на първокласника” за всички първокласници от учебните институции на територията на община Велико Търново за учебната 2018/2019 г." Изпълнена 09.08.2018 16:34
00073-2018-0033 „Доставка на учебни помагала по английски език за децата от предучилищните групи на детските градини в град Велико Търново, ДГ „Пламъче”, гр. Дебелец и ДГ „Надежда”, гр. Килифарево за учебната 2018/2019 г.” Изпълнена 09.08.2018 16:41
9079894 „Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново, по обособени позиции” Възложена 21.08.2018 11:01
9079314 Доставка и монтаж на павилиони” по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-MS код: ROBG204 Прекратена 06.08.2018 16:52

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.