„Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново, по обособени позиции”

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 21.08.2018 11:01

№ в РОП/ПОП: 9079894

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079894

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” (като относно отдел „Управление на собствеността” ще се включва управление на общинската собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Строителство и устройство на територията”, дирекция „Проекти и програми”, дирекция „Бюджет и финанси”, общински предприятия, както и друга информация за нуждите на административни структури на Община Велико Търново;
Обособена позиция №2: Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” (като относно отдел „Управление на собствеността” ще се включва управление на общинската собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Социални дейности и здравеопазване” и структурите към нея, дирекция „Култура, туризъм и международни дейности” и структурите към нея, дирекция „Административно обслужване”, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на административни структури на Община Велико Търново;
Обособена позиция №3: „Публикации във връзка с провеждане на рекламна кампания в пресата на проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. Проектен код: 16.4.2.106, е-MS код: ROBG204”
Обособена позиция №4: Публикуване на информация в „24 часа“ и сайта www.24chasa.bg за нуждите на Община Велико Търново (Услугите по обособена позиция №4 са възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на договор за възлагане).

Документация

Файл Размер
Договор от дата 22.10.2018 г. с "Триера комюникейшънс" ЕООД, гр. София за обособена позиция №3
публикуван на: 26.10.2018 11:02:27
5,2 MB
Договор от дата 22.10.2018 г. с Издателска къща "Борба" АД, гр. Велико Търново за обособена позиция №1
публикуван на: 24.10.2018 15:03:42
3,3 MB
Съобщение №91-00-374/16.10.2018 г. по чл. 193 от ЗОП за прекратяване на обособена позиция №2
публикуван на: 16.10.2018 15:17:58
926,5 KB
Протокол №4 от 09.10.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 16.10.2018 15:17:58
674,3 KB
Протокол №3 от 21.09.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 16.10.2018 15:17:58
1,4 MB
Протокол №1 от 04.09.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 16.10.2018 15:17:58
629,6 KB
Протокол №2 от 10.09.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 10.09.2018 16:42:12
666,3 KB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти само на обособени позиции №1 и №2
публикуван на: 29.08.2018 09:46:15
974,1 KB
Обява №ОБ-24 от 21.08.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 21.08.2018 11:03:57
994,7 KB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 21.08.2018 11:03:57
803,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

03.09.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

03.09.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.