Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 07.05.2019 16:07:25
529,1 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 12.10.2018 11:16:02
206,8 KB
Договор от 17.09.2018 г. с "Лидер Конструкт" ЕООД
публикуван на: 12.10.2018 11:16:02
1,5 MB
Решение №РД 24-94/31.08.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 31.08.2018 16:31:09
542,3 KB
Доклад от 28.08.2018 г.
публикуван на: 31.08.2018 16:31:09
1,3 MB
Протокол №2 от 28.08.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 31.08.2018 16:31:09
716,8 KB
Протокол №1 от 23.08.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 31.08.2018 16:31:09
866,0 KB
Съобщение с изх. №91-00-323/23.08.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 23.08.2018 16:01:31
276,7 KB
Решение № РД 24-87 от 15.08.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 15.08.2018 17:06:17
652,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.08.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.08.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.