Архив обществени поръчки за Февруари 2014

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2014-0008 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0008 „Строителство на Обект: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново" Изпълнена 28.02.2014 16:20
00073-2014-0007 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0007 "Упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК на обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" Изпълнена 24.02.2014 16:35
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9026058 Разработване на проект за ограждаща конструкция на лекоатлетическа писта на стадион „Ивайло”, гр. Велико Търново по международните изисквания на ФИФА и ИААФ. Неизвестен 20.02.2014 16:56
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9025688 - Услуга по печат, пликоване и доставка на данъчни съобщения до данъчно задължените лица по Закона за местните данъци и такси за нуждите на община Велико Търново. Неизвестен 11.02.2014 14:19
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9025560 - Изготвяне на анализ – оценка на културното наследство и определяне на методите на работа” по проект „CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм” на Община Велико Търново. Неизвестен 07.02.2014 11:59
9025412 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9025412 "Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк "Марно поле", гр. Велико Търново, по ежедневен график" Изпълнена 04.02.2014 12:21

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.