ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0007 "Упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК на обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор
публикуван на: 12.02.2016 18:17:51
54,6 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 12.02.2016 18:17:51
76,4 KB
Заповед № РД 22 - 1156 / 17.07.2014 г. във връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в протоколите от нейната работа
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,4 MB
Съобщение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
47,0 KB
Разяснение по документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
666,8 KB
Разяснение по документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
262,0 KB
Разяснение по документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
347,5 KB
Договор за възлагане предоставянето на услуга
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
283,5 KB
Документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
497,3 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
252,0 KB
Спецификация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
4,5 MB
Решение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
605,8 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

07.04.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.03.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
15.04.2015 2
06.04.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 13'230.54 лв. 30.04.2015
16.03.2015 1
23.02.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 4'387.76 лв. 30.03.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.