ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0007 "Упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК на обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор
публикуван на: 12.02.2016 18:17:51
54,6 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 12.02.2016 18:17:51
76,4 KB
Заповед № РД 22 - 1156 / 17.07.2014 г. във връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в протоколите от нейната работа
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,4 MB
Съобщение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
47,0 KB
Разяснение по документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
666,8 KB
Разяснение по документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
262,0 KB
Разяснение по документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
347,5 KB
Договор за възлагане предоставянето на услуга
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
283,5 KB
Документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
497,3 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
252,0 KB
Спецификация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
4,5 MB
Решение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
605,8 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

07.04.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.03.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
29.12.2015 13
18.12.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 373.27 лв. 14.01.2016
29.12.2015 12
08.12.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 2'111.71 лв. 14.01.2016
29.12.2015 11
20.10.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 1'955.71 лв. 14.01.2016
29.12.2015 10
19.10.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 310.02 лв. 14.01.2016
29.12.2015 9
06.10.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 1'770.36 лв. 14.01.2016
29.12.2015 8
08.09.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 1'167.94 лв. 14.01.2016
29.12.2015 7
04.09.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 399.92 лв. 14.01.2016
29.12.2015 6
10.08.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 1'861.96 лв. 14.01.2016
29.12.2015 5
07.07.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 749.95 лв. 14.01.2016
29.12.2015 4
08.06.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 770.05 лв. 14.01.2016
29.12.2015 3
07.05.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 1'460.02 лв. 14.01.2016
29.12.2015 2
06.04.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 1'443.33 лв. 14.01.2016
29.12.2015 1
23.02.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 487.66 лв. 14.01.2016
29.12.2015 14
28.12.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 42'102.93 лв. 14.01.2016
29.12.2015 13
18.12.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 3'421.68 лв. 14.01.2016
15.12.2015 12
08.12.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 19'357.34 лв. 30.12.2015
23.10.2015 10
19.10.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 2'841.87 лв. 29.10.2015
22.10.2015 11
20.10.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 17'927.31 лв. 29.10.2015
08.10.2015 9
06.10.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 16'228.33 лв. 13.10.2015
14.09.2015 8
08.09.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 10'706.07 лв. 29.09.2015
14.09.2015 7
04.09.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 3'665.93 лв. 29.09.2015
14.08.2015 6
10.08.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 17'067.95 лв. 27.08.2015
13.07.2015 5
07.07.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 6'874.51 лв. 30.07.2015
17.06.2015 4
08.06.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 7'058.80 лв. 30.06.2015
11.05.2015 3
07.05.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 13'383.56 лв. 28.05.2015
15.04.2015 2
06.04.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 13'230.54 лв. 30.04.2015
16.03.2015 1
23.02.2015
ДЗЗД ТРАНСДИСИЖЪНС 4'387.76 лв. 30.03.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.