ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0008 „Строителство на Обект: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 28.02.2014 16:20

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0008

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=588952&newver=2

Документация

Файл Размер
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 12.09.2014 г. с ДЗЗД "Обединение Инвестстрой Инфра"
публикуван на: 19.01.2016 17:27:12
69,5 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 19.01.2016 17:27:12
70,6 KB
Информация № 1 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с ДЗЗД Обединение Инвестстрой Инфра
публикуван на: 18.12.2014 00:00:00
22,5 KB
Заповед № РД 22 - 1247 / 30.07.2014 г. относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в срок оферти за изпълнение на обществена поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
589,0 KB
Обявление по чл. 69, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
444,8 KB
Разяснение по документацията
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
283,4 KB
Разяснение по документацията
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
153,6 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,2 MB
Комплексен доклад
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,1 MB
Документация за участниците
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
480,5 KB
Договор за безвъзмездна финансова помощ
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,0 MB
Договор
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
235,5 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
314,0 KB
Приложение № 19
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
80,5 KB
Решение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,8 MB
Технически спецификации
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1023,2 KB
Времеви график
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,8 MB
ВиК - отвеждащ колектор
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
6,8 MB
ВиК - довеждащ водопровод
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,3 MB
Детайл съобщителна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
228,5 KB
План за управление на строителните отпадъци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
9,5 MB
Пожарна безопасност - довеждащ водопровод
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
5,7 MB
Пожарна безопасност - отвеждащ колектор
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
5,7 MB
Пожарна безопасност - пътна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
5,8 MB
План за безопасност и здраве - чертежи
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
4,3 MB
План за безопасност и здраве - строителен план
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
5,8 MB
План за безопасност и здраве
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
9,6 MB
Пътна част - пътна връзка - чертежи
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,1 MB
Пътна част - пътна връзка - чертежи
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,3 MB
Пътна част - пътна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
6,4 MB
Пътна част - пътна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,7 MB
Геодезия - външно електрозахранване - чертежи
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,5 MB
Геодезия - външно електрозахранване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,5 MB
Геодезия - довеждащ водопровод и отвеждащ колектор
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,0 MB
Геодезия - пътна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,3 MB
Електротехническа част - външно електрозахранване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
6,6 MB
Електротехническа част - съобщителна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

10.04.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.04.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
29.12.2015 38
19.10.2015
ОБЕДИНЕНИЕ ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА ДЗЗД 39'201.70 лв. 14.01.2016
29.12.2015 36
14.08.2015
ОБЕДИНЕНИЕ ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА ДЗЗД 5'683.67 лв. 14.01.2016
22.12.2015 36
14.08.2015
ОБЕДИНЕНИЕ ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА ДЗЗД 44'885.38 лв. 14.01.2016
23.10.2015 38
19.10.2015
ОБЕДИНЕНИЕ ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА ДЗЗД 313'071.06 лв. 29.10.2015
20.08.2015 36
14.08.2015
ОБЕДИНЕНИЕ ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА ДЗЗД 337'126.98 лв. 27.08.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.