ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0008 „Строителство на Обект: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 28.02.2014 16:20

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0008

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=588952&newver=2

Документация

Файл Размер
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 12.09.2014 г. с ДЗЗД "Обединение Инвестстрой Инфра"
публикуван на: 19.01.2016 17:27:12
69,5 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 19.01.2016 17:27:12
70,6 KB
Информация № 1 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с ДЗЗД Обединение Инвестстрой Инфра
публикуван на: 18.12.2014 00:00:00
22,5 KB
Заповед № РД 22 - 1247 / 30.07.2014 г. относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в срок оферти за изпълнение на обществена поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
589,0 KB
Обявление по чл. 69, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
444,8 KB
Разяснение по документацията
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
283,4 KB
Разяснение по документацията
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
153,6 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,2 MB
Комплексен доклад
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,1 MB
Документация за участниците
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
480,5 KB
Договор за безвъзмездна финансова помощ
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,0 MB
Договор
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
235,5 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
314,0 KB
Приложение № 19
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
80,5 KB
Решение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,8 MB
Технически спецификации
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1023,2 KB
Времеви график
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,8 MB
ВиК - отвеждащ колектор
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
6,8 MB
ВиК - довеждащ водопровод
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,3 MB
Детайл съобщителна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
228,5 KB
План за управление на строителните отпадъци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
9,5 MB
Пожарна безопасност - довеждащ водопровод
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
5,7 MB
Пожарна безопасност - отвеждащ колектор
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
5,7 MB
Пожарна безопасност - пътна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
5,8 MB
План за безопасност и здраве - чертежи
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
4,3 MB
План за безопасност и здраве - строителен план
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
5,8 MB
План за безопасност и здраве
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
9,6 MB
Пътна част - пътна връзка - чертежи
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,1 MB
Пътна част - пътна връзка - чертежи
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,3 MB
Пътна част - пътна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
6,4 MB
Пътна част - пътна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
7,7 MB
Геодезия - външно електрозахранване - чертежи
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,5 MB
Геодезия - външно електрозахранване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,5 MB
Геодезия - довеждащ водопровод и отвеждащ колектор
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,0 MB
Геодезия - пътна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,3 MB
Електротехническа част - външно електрозахранване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
6,6 MB
Електротехническа част - съобщителна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

10.04.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.04.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.