Архив обществени поръчки за Април 2013

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
  Открита процедура 00073-2013-0020 Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Велико Търново по обособени позиции. Неизвестен 16.04.2013 13:43
  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ID 00073-2013-0022 Упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК на обектите в обхвата на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" Неизвестен 30.04.2013 12:12
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9014776 "Оказване на съдействие по дейностите, свързани с управление и отчитане на проект „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисване и управляване от Община Велико Търново чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение" Неизвестен 23.04.2013 18:26
9014775 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9014775 "Оформяне на площи около пътища на територията на Община Велико Търново, след възлагане" Изпълнена 23.04.2013 18:19
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9014774 СМР на жилищни имоти - общинска собственост. Неизвестен 23.04.2013 18:08
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9014773 Услуга по извършване на авторски надзор, във връзка с проект: „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново”. Неизвестен 23.04.2013 18:02
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9014485 Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново – сключване на застраховка „Злополука и заболяване” за учащи към структури на Община В. Търново. Неизвестен 16.04.2013 18:07
9014182 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9014182 Контрол на площадките за игра, подходите към тях, на техните съоръжения и елементи. Изпълнена 10.04.2013 11:28
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9014168 "Организиране и провеждане на Международно туристическо изложение "Културен Туризъм Велико Търново – 18.04.2013 г. - 20.04.2013 г." Неизвестен 09.04.2013 17:08
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9014127 Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на структури на Община Велико Търново Неизвестен 09.04.2013 10:13
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.