Архив обществени поръчки за Ноември 2017

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2017-0054 Доставка на нов автомобил (миниван) за нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“ , гр.Велико Търново, съгласно техническа спецификация. Възложена 29.11.2017 17:10
00073-2017-0053 "Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България" Възложена 24.11.2017 13:32
9070222 Обява №ОБ-28 от 10.11.2017 г. с предмет: "Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции: Позиция №1: "Извършване на реконструкция на покрив на ТП "Спортист", Позиция №2: "Извършване на частичен ремонт на покрив над сервизно помещение към кметство село Миндя, община Велико Търново" Изпълнена 10.11.2017 15:44
9070144 Обява № ОБ-26 от 08.11.2017 г. "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на административна сграда на Община Велико Търново, структури към "Център за социални услуги", в т.ч. и счетоводство на "Център за социални услуги“; Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт", "Младежки дом" или други структури към Община Велико Търново." Възложена 08.11.2017 17:16
00073-2017-0052 "Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по обособени позиции" Възложена 16.11.2017 11:50
9070168 Обява №ОБ-27 от 09.11.2017 г. с предмет: "Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции: Позиция №1: "Извършване на реконструкция на покрив на ТП "Спортист", Позиция №2: "Извършване на частичен ремонт на покрив над сервизно помещение към кметство село Миндя, община Велико Търново" Оттеглена 09.11.2017 15:04
00073-2017-0051 "Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община Велико Търново, по позиции" Възложена 08.11.2017 11:16

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.