"Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 29.04.2020 16:51:53
824,2 KB
Договор от 01.03.2018 г. с "ПЕТРОЛ" АД
публикуван на: 04.04.2018 12:09:08
2,9 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 04.04.2018 12:09:08
6,9 MB
Заповед №РД 22-259/07.02.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 07.02.2018 16:55:19
7,2 MB
Доклад от 06.02.2018 г.
публикуван на: 07.02.2018 16:55:19
1,2 MB
Протокол №4 от 06.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.02.2018 16:55:19
8,9 MB
Протокол №3 от 31.01.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.02.2018 16:55:19
2,1 MB
Протокол №1 от 04.01.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.02.2018 16:55:19
6,2 MB
Съобщение №91-00-38/01.02.2018 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 01.02.2018 15:20:41
920,4 KB
Протокол №2 от 19.01.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.01.2018 15:56:45
6,1 MB
Разяснение №91-00-415 от 20.12.2017 г. по документация за участие
публикуван на: 20.12.2017 15:37:09
390,7 KB
Решение № РД 24-104 от 21.11.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 24.11.2017 13:40:14
4,2 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 24.11.2017 13:40:14
8,4 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 24.11.2017 13:40:14
684,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

03.01.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

03.01.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.