Обява № ОБ-26 от 08.11.2017 г. "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на административна сграда на Община Велико Търново, структури към "Център за социални услуги", в т.ч. и счетоводство на "Център за социални услуги“; Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт", "Младежки дом" или други структури към Община Велико Търново."

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 08.11.2017 17:16

№ в РОП/ПОП: 9070144

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070144

Отварянето на офертите ще се извърши на 23.11.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново.

Документация

Файл Размер
Договор от 31.01.2018 г. с ЕТ "Братя Цаневи - Недко Цанев"
публикуван на: 09.02.2018 11:15:03
1,7 MB
Протокол 2 от 03.01.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.01.2018 16:05:12
603,2 KB
Протокол №1 от 23.11.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.12.2017 15:28:35
318,0 KB
Информация № 12-150-10 от 17.11.2017 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 17.11.2017 14:27:55
76,5 KB
Обява № ОБ-26 от 08.11.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 08.11.2017 17:19:50
640,1 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 08.11.2017 17:19:50
213,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.11.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.11.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.