"Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община Велико Търново, по позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

- обособена позиция № 1: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра”
- обособена позиция № 2: „Доставка на паркови и улични кошчета за битови отпадъци и кошчета за кучешки екскременти”

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "ИДЕА СЕРВИЗ" ЕООД за обособена позиция № 2
публикуван на: 18.06.2021 14:13:29
667,0 KB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция № 2
публикуван на: 15.06.2018 13:42:18
785,6 KB
Договор от 05.06.2018 г. с "ИДЕА СЕРВИЗ" ЕООД за обособена позиция № 2
публикуван на: 15.06.2018 13:42:18
2,0 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция № 1
публикуван на: 02.05.2018 12:04:11
359,1 KB
Решение № РД 24-30 от 12.04.2018 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция № 2
публикуван на: 12.04.2018 16:49:03
677,0 KB
Решение № РД 24-32 от 12.04.2018 г. за прекратяване на обособена позиция № 1
публикуван на: 12.04.2018 16:49:03
447,2 KB
Доклад от 05.04.2018 г. на комисията
публикуван на: 12.04.2018 16:49:03
1,4 MB
Протокол № 4 от 05.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.04.2018 16:49:03
1,1 MB
Протокол № 3 от 02.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.04.2018 16:49:03
1,4 MB
Протокол № 1 от 14.12.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.04.2018 16:49:03
335,2 KB
Съобщение № 91-00-138 от 02.04.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 02.04.2018 16:51:37
201,3 KB
Протокол № 2 от 20.03.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.03.2018 15:55:49
485,6 KB
Решение № РД 24-98 от 06.11.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 08.11.2017 11:26:10
653,9 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 08.11.2017 11:26:10
1,1 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 08.11.2017 11:26:09
928,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.12.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.12.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.