Архив обществени поръчки за Декември 2017

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9071575 Обява ОБ-29 от 14.12.2017 г. "Текущо поддържане, ремонт и отстраняване на аварии на Радиотранслационна мрежа /РТМ/ в населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория – в Община Велико Търново" Прекратена 14.12.2017 16:55
00073-2017-0059 „Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”. Възложена 12.12.2017 16:24
00073-2017-0060 Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново Възложена 15.12.2017 16:04
00073-2017-0056 "Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", по обособени позиции" Възложена 07.12.2017 11:03
00073-2017-0055 "Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по обособени позиции" Прекратена 07.12.2017 10:41
00073-2017-0058 "Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект "Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона" в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", по Приоритетна Ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" Изпълнена 07.12.2017 11:33
00073-2017-0057 "Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико Търново" Възложена 07.12.2017 11:18

 

 

 
изчисти  

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.