Архив обществени поръчки за Май 2019

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2019-0023 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, от "Логопед" 1 към Услуга "Ранна интервенция на уврежданията" Прекратена 29.05.2019 16:52
00073-2019-0021 "Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново" Отворена 23.05.2019 11:48
00073-2019-0020 Ремонтно - възстановителни дейности в градски паркове и градини на територията на град Велико Търново Затворена 20.05.2019 14:07
9088791 Обява №ОБ-18 от 03.06.2019 г. с предмет: „Изготвяне на Генерален план за организация на движението на град Велико Търново” Затворена 07.05.2019 16:10
00073-2019-0019 „Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, разположени на територията на Община Велико Търново – Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца“. Затворена 07.05.2019 09:08
  Покана с изх. № 53-2578-1 от 02.05.2019 г. до определени лица "Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника, собственост на структури на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината по позиции: Позиция №2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника по списък - Приложение №5" Възложена 02.05.2019 17:00
9087966 Обява №ОБ-16 от 02.05.2019 г. с предмет: „Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на Община Велико Търново”. Възложена 02.05.2019 17:03
00073-2019-0018 "Доставка на автомобили по позиции" Прекратена 09.05.2019 11:33
9087994 Обява №ОБ-17 от 03.05.2019 г. с предмет: "Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец, ПО ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" Възложена 03.05.2019 13:57

 

 

 
изчисти  

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.