"Доставка на автомобили по позиции"

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Доставка на два броя употребявани автомобили – пикап за нуждите на ОП „Зелени системи“;
Обособена позиция №2: „Доставка на фабрично нов автомобил за нуждите на Дирекция „ОМДС“.

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка - няма възлагане за обособена позиция №2
публикуван на: 01.07.2019 10:35:01
2,3 MB
Решение №РД 24-71 от 17.06.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №2
публикуван на: 17.06.2019 16:16:43
695,7 KB
Обявление за изменения или за допълнителна информация
публикуван на: 17.06.2019 14:50:08
1,1 MB
Обявление за възложена поръчка - няма възлагане за обособена позиция №1
публикуван на: 13.06.2019 11:44:59
2,4 MB
Решение №РД 24-64 от 31.05.2019 г. за прекратяване на обособена позиция 1
публикуван на: 31.05.2019 13:36:49
1,4 MB
Разяснение №91-00-174/22.05.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 23.05.2019 11:04:38
1,7 MB
Документация
публикуван на: 10.05.2019 10:17:40
274,9 KB
Решение №РД 24-56/07.05.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 09.05.2019 11:33:30
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 09.05.2019 11:33:30
3,0 MB

Краен срок за подаване на оферта

12.06.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.06.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.