Архив обществени поръчки за Януари 2018

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2018-0005 "Охрана със сигнално - охранителна техника за нуждите на Община Велико Търново" Възложена 31.01.2018 16:24
00073-2018-0004 "Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново" Прекратена 29.01.2018 14:31
9072440 „Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и връщане по местата на залавяне (при необходимост) и други услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета” Изпълнена 24.01.2018 16:06
00073-2018-0003 "Експлоатационна поддръжка и надграждане на интеграционната платформа за електронна община на Община Велико Търново (Платформа eCity)" Възложена 22.01.2018 16:43
9072117 „Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на град Велико Търново” Изпълнена 10.01.2018 16:05
00073-2018-0002 "Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на подчинени структури на Община Велико Търново". Възложена 12.01.2018 12:18
  Покана с изх. № 53-1672-1 от 09.01.2018 г. до определени лица "Доставка на 200 броя делови "Бележник на Второто Българско Възраждане" за 2018 г." Изпълнена 09.01.2018 16:45
00073-2018-0001 "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните заведения по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", по обособени позиции" Изпълнена 08.01.2018 16:36
9071993 „Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и връщане по местата на залавяне (при необходимост) и други услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета” Прекратена 04.01.2018 16:29

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.