Архив обществени поръчки за Март 2019

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2019-0014 Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново, по обособени позиции Изпълнена 26.03.2019 16:30
9086977 Обява № ОБ-11 от 26.03.2019 г. „Организиране и провеждане на рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-MS код: ROBG204 Възложена 26.03.2019 15:17
  Покана до определени лица "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на административна сграда на Община Велико Търново, структури към "Център за социални услуги", в т.ч. и счетоводство на "Център за социални услуги"; Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт", Дирекция "Местни данъци и такси", "Младежки дом" или други структури към Община Велико Търново" Прекратена 26.03.2019 13:20
00073-2019-0013 Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт", разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции Изпълнена 22.03.2019 14:26
9086749 Обява № ОБ-10 от 15.03.2019 г. „Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции“ Възложена 15.03.2019 16:37
00073-2019-0012 "Организиране на МФТФ - България "На източния бряг на Европа" Велико Търново 2019 г." Изпълнена 13.03.2019 17:49
00073-2019-0011 "Упражняване на авторски надзор за обект Аварийно възстановяване на мост над р. Белица и укрепване на път GAB 1111 "(път ІІІ-303) – гр. Килифарево – с.Плаково" Изпълнена 13.03.2019 16:08
9086712 Обява №ОБ-9 от 14.03.2019 г. с предмет: "Осигуряване на номер 1362 за предоставяне на услуга за платено паркиране, чрез "SMS паркиране", на територията на "Синя зона" в град Велико Търново" Възложена 14.03.2019 16:59
00073-2019-0010 Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново”. Изпълнена 13.03.2019 16:16
00073-2019-0009 "Изготвяне на оценки за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции" Изпълнена 05.03.2019 11:52

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (14) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.