Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия
Обособена позиция № 2: Месо и месни произведения
Обособена позиция № 3: Млечни произведения

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №2
публикуван на: 15.06.2022 14:39:55
1,5 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция №3
публикуван на: 27.05.2019 15:54:12
421,9 KB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №2
публикуван на: 27.05.2019 15:54:12
448,5 KB
Договор от 03.05.2019 г. с "Метро Кеш Енд Кери България" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 27.05.2019 15:54:12
2,4 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 22.04.2019 12:00:59
236,9 KB
Решение №РД 24-51 от 16.04.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №3
публикуван на: 17.04.2019 16:38:13
1,5 MB
Решение №РД 24-50 от 16.04.2019 г. за определяне на изпълнител за обобосена позиция №2
публикуван на: 17.04.2019 16:38:13
1,6 MB
Доклад от 15.04.2019 г.
публикуван на: 17.04.2019 16:38:13
1,9 MB
Протокол №4 от 12.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.04.2019 16:38:13
1,5 MB
Протокол №3 от 09.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.04.2019 16:38:13
1,7 MB
Протокол №1 от 03.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.04.2019 16:38:13
1,5 MB
Съобщение №91-00-117 от 09.04.2019 г. за отваряне на ценовите предложения и провеждане на преговори
публикуван на: 09.04.2019 16:27:39
1,4 MB
Решение №РД 24-44 от 04.04.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №1
публикуван на: 04.04.2019 16:41:14
356,1 KB
Протокол № 2 от 03.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 03.04.2019 16:33:58
307,2 KB
Покана №5300-1036-3 от 26.03.2019 г. за участие до "Лактима" ЕАД за обособена позиция №3
публикуван на: 26.03.2019 16:31:31
2,9 MB
Покана №5300-12680-1 от 26.03.2019 г. за участие до "Метро кеш енд Кери България" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 26.03.2019 16:31:31
2,9 MB
Покана №5300-17601-1 от 26.03.2019 г. за участие до "Фаворит 98" ООД за обособена позиция №1
публикуван на: 26.03.2019 16:31:31
2,9 MB
Приложения и образци към поканата за участие до "Лактима" ЕАД за обособена позиция №3
публикуван на: 26.03.2019 16:31:31
623,8 KB
Приложения и образци към поканата за участие до "Метро кеш енд Кери България" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 26.03.2019 16:31:31
630,7 KB
Приложения и образци към поканата за участие до "Фаворит 98" ООД за обособена позиция №1
публикуван на: 26.03.2019 16:31:31
623,9 KB
Решение РД 24-39 от 26.03.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 26.03.2019 16:31:31
1,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

02.04.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.04.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.