Обява № ОБ-11 от 26.03.2019 г. „Организиране и провеждане на рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-MS код: ROBG204

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 26.03.2019 15:17

№ в РОП/ПОП: 9086977

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086977

Документация

Файл Размер
Допълнително споразумение от 02.10.2019 г. с "Триера Комюникейшънс" ЕООД
публикуван на: 24.10.2019 14:59:43
1,4 MB
Договор от 02.10.2019 г. с "Триера Комюникейшънс" ЕООД
публикуван на: 24.10.2019 14:59:43
3,3 MB
Протокол №3 от дата 12.09.2019 г.
публикуван на: 26.09.2019 10:20:15
622,8 KB
Протокол №2 от дата 02.09.2019 г.
публикуван на: 26.09.2019 10:20:15
366,8 KB
Протокол №1 от дата 08.04.2019 г.
публикуван на: 26.09.2019 10:20:15
181,4 KB
Информация с изх. № 12-161-17 от 26.03.2019 г. за публикувана обява
публикуван на: 26.03.2019 15:29:22
78,8 KB
Обява № ОБ-11 от 26.03.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 26.03.2019 15:29:22
269,6 KB
Документация
публикуван на: 26.03.2019 15:29:22
864,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

05.04.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.04.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.