Архив обществени поръчки за Юли 2016

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2016-0026 Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми, по обособени позиции. Възложена 20.07.2016 16:49
9054299 Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на структури на Община Велико Търново” по обособени позиции Възложена 13.07.2016 17:02
9054182 Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново, по позиции Възложена 08.07.2016 16:41
9054059 Обява № ОБ-2 "Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" Възложена 04.07.2016 16:38

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.