Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на структури на Община Велико Търново” по обособени позиции

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 13.07.2016 17:02

№ в РОП/ПОП: 9054299

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054299

Позиция №1 – „Административна сграда на Община Велико Търново, отдел „Местни данъци и такси”, дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, в т.ч. ЦСУ, дирекция „Образование, младежка дейност и спорт”, дирекция „Култура и туризъм”, в т.ч. счетоводство дирекция „Култура и туризъм”, кметство село Ресен, кметство село Самоводене, кметство град Килифарево, ОП „Реклама – Велико Търново”, Младежки дом”
Позиция №2 – Отдел „Обществени поръчки”
Отварянето на офертите ще се извърши на 26.07.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново

Документация

Файл Размер
Договор от 18.11.2016 г. с АСАП ЕООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 22.11.2016 15:01:21
594,4 KB
Договор от 01.11.2016 г. с Копи сървиз 75 ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 07.11.2016 14:29:51
326,4 KB
Протокол №3 от 05.10.2016 г.
публикуван на: 10.10.2016 16:19:08
3,1 MB
Протокол №2 от 08.09.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.09.2016 14:24:37
965,7 KB
Протокол №1 от 26.07.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.08.2016 16:20:18
728,6 KB
Съобщение с изх. №9100-00-58/21.07.2016 г. на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП
публикуван на: 21.07.2016 11:08:21
62,3 KB
Разяснение №91-00-40 от 15.07.2016 г.
публикуван на: 15.07.2016 15:11:28
28,0 KB
Технологичен картон
публикуван на: 13.07.2016 17:12:57
15,9 KB
Документация
публикуван на: 13.07.2016 17:12:57
331,5 KB
Обява № ОБ-4/13.07.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 13.07.2016 17:12:57
519,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

25.07.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.07.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.