Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми, по обособени позиции.

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:
Позиция № 1: „Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: Велико Търново - Ахтопол № 4201; Велико Търново – Велчево, и сезонно до Къпиновски манастир.”
Позиция № 2: „Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и областна транспортни схеми, както следва: Велико Търново – Плевен № 4202; Велико Търново – Русе № 4103; Велико Търново - Павликени; Велико Търново – Свищов

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №2
публикуван на: 25.11.2021 16:30:22
1,5 MB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №1
публикуван на: 25.11.2021 16:30:22
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 02.12.2016 10:36:31
172,9 KB
Договор от 07.11.2016 г. за обособена позиция №2
публикуван на: 02.12.2016 10:36:31
1,3 MB
Договор от 07.11.2016 г. за обособена позиция №1
публикуван на: 02.12.2016 10:36:30
1,1 MB
Заповед за определяне на изпълнител
публикуван на: 03.10.2016 15:28:59
2,5 MB
Доклад
публикуван на: 03.10.2016 15:28:59
6,4 MB
Протокол №2 от 19.09.2016 г.
публикуван на: 03.10.2016 15:28:59
3,4 MB
Протокол №1 от 24.08.2016 г.
публикуван на: 03.10.2016 15:28:59
3,3 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 20.07.2016 17:08:14
143,1 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 20.07.2016 17:08:14
9,3 MB
Решение № РД 24-42 от 18.07.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 20.07.2016 17:08:14
3,9 MB

Краен срок за подаване на оферта

22.08.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.08.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.