Обява № ОБ-2 "Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020"

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 04.07.2016 16:38

№ в РОП/ПОП: 9054059

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054059

Документация

Файл Размер
Договор от 01.08.2016 г. с Кооперация София консултинг груп
публикуван на: 19.08.2016 15:17:58
986,8 KB
Протокол № 3 от 29.07.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.07.2016 15:35:21
2,8 MB
Протокол № 1 от 18.07.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.07.2016 15:35:21
2,5 MB
Протокол № 2 от 20.07.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.07.2016 17:15:13
2,6 MB
Съобщение № 9100-00-52 от 12.07.2016 г. на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП
публикуван на: 12.07.2016 12:22:07
377,8 KB
Разяснение с изх. № 91-00-32 от 07.07.2016 г.
публикуван на: 07.07.2016 16:30:45
708,0 KB
Документация
публикуван на: 04.07.2016 17:05:59
427,0 KB
Списък с индикативни основни проекти
публикуван на: 04.07.2016 17:05:59
138,0 KB
Обява № ОБ-2/04.07.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 04.07.2016 16:43:40
3,0 MB

Краен срок за подаване на оферта

15.07.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.07.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.