Архив обществени поръчки за Октомври 2017

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
  „Доставка на 200 броя книги „Търново и Търновският край по време на Руско-турската война 1877-1878 г.“ Изпълнена 31.10.2017 16:19
  Покана №5300-20816-1/23.10.2017 г. с предмет: „Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на структури на Община Велико Търново” по обособени позиции: Позиция №2 – „Дирекция Обществени поръчки“. Прекратена 23.10.2017 16:02
9069452 Доставка на прикачен инвентар /косачка и кастрачка/ за нуждите на ОП „Зелени системи“ гр. Велико Търново /втора употреба/ Изпълнена 19.10.2017 16:20
  Покана №5300-564-2/19.10.17 г. и покана №5300-16272-1/19.10.2017 г. с предмет: "Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново” Изпълнена 19.10.2017 16:12
9069329 Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на кметства към Община Велико Търново, по приложен списък. Изпълнена 16.10.2017 16:54
9069094 Доставка по заявка и монтаж на климатични системи за нуждите на Община Велико Търново Изпълнена 09.10.2017 16:48

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.