Покана №5300-564-2/19.10.17 г. и покана №5300-16272-1/19.10.2017 г. с предмет: "Покривни и хидроизолационни работи по сгради - Детска градина, село Шемшево, ОДК, гр. Велико Търново и Детска градина „Ивайло”, гр. Велико Търново, стопанисвани от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” към Община Велико Търново”

Статус: Изпълнена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 19.10.2017 16:12

Документация

Файл Размер
Договор от 26.10.2017 г. с "МСД - 98" ООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 02.11.2017 09:56:34
2,8 MB
Протокол от 23.10.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.10.2017 16:14:36
1,0 MB
Покана №5300-16272-1/19.10.2017 г. до "МСД - 98" ООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 19.10.2017 16:31:00
748,0 KB
Покана №5300-564-2/19.10.2017 г. до "Жилстрой - 96" ООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 19.10.2017 16:31:00
743,5 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 19.10.2017 16:31:00
439,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

20.10.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.10.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.