Архив обществени поръчки за Май 2018

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9076425 Обява №ОБ-18/23.05.2018 г. с предмет: Абонаментно поддържане и реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части за светофарните уредби на територията на град Велико Търново Прекратена 23.05.2018 15:13
9076384 Обява № ОБ-17 от 22.05.2018 г. "Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк "Марно поле" и фонтан до картинна галерия в местността "Боруна", гр. Велико Търново, по ежедневен график" Възложена 22.05.2018 16:44
  Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2018 година. Възложена 10.05.2018 16:44
9075883 Обява № ОБ-16 от 10.05.2018 г. "Доставка на професионална система за косене на трева и поддръжка на тревни площи за нуждите на ОП "Спортни имоти и прояви" гр. Велико Търново" Прекратена 10.05.2018 16:32
00073-2018-0019 "Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" - Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ "Пролет" Възложена 09.05.2018 15:55
9075647 Обява № ОБ-15 от 03.05.2018 г. "Ремонт на спортна зала "Сава Величков", находящ се в гр. Велико Търново, ул. "Никола Гинев" №2 – УПИ IV от кв. 237 по плана на гр. Велико Търново" Възложена 03.05.2018 17:16

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.