Архив обществени поръчки за Септември 2014

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9034264 "Художествена консервация и реставрация по позиции: Позиция 1 - Художествена консервация и реставрация на 14 м2 стенописи на Захарий Зограф в северния певник на наоса на манастирската църква "Св. Преображение Господне" в Преображенския манастир; Позиция 2 - Художествена конервация и реставрация на иконостаса и иконите на църквата "Рождество на Пресвета Богородица" в с. Плаково" Неизвестен 30.09.2014 17:11
00073-2014-0035 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 00073-2014-0035 "Доставка на съоръжения за три центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново" Изпълнена 29.09.2014 16:59
9034024 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9034024 "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Велико Търново, и включените към нея кметства и кметски наместничества", а именно: извършване на куриерски услуги" Изпълнена 25.09.2014 15:36
9033975 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9033975 "Аварийно възстановяване на крайбрежна подпорна стена, представляваща устой на мост над р.Белица, с.Вонеща вода, Община Велико Търново" Изпълнена 24.09.2014 17:11
  ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 00073-2014-0033 „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - подобект съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя” Неизвестен 17.09.2014 17:38
00073-2014-0036 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 00073-2014-0036 "Извършване на транспортни услуги за нуждите на Община Велико Търново: превоз за ученици до 16-годишна възраст и деца до училище и детска градина в съответствие с чл.36 от Закон за народната просвета" Изпълнена 12.09.2014 16:23
00073-2014-0037 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ID 00073-2014-0037 „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново” по обособени позиции: Позиция 1: Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка Позиция 2: Услуга по застраховане на МПС, собственост на Община Велико Търново, със застраховки: "Гражданска отговорност" на автомобилистите", "Автоасистанс" при пътуване, "Каско", и „Злополука на местата в МПС”, по заявка Позиция 3: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова злополука” за служители към структури на Община Велико Търново, застраховка „Злополука и заболяване” за учащи към структури на Община Велико Търново и застраховка „Злополука” на участници в „Ученически игри" Изпълнена 05.09.2014 15:30

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.