Архив обществени поръчки за Юли 2013

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9018153 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9018153 "Дейности по разпространение на информация и публичност по проект "Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012г. "Зелена и достъпна градска среда" Изпълнена 29.07.2013 16:23
  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2013-0033 - Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите и предоставяне на консултации, във връзка с проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар. Неизвестен 22.07.2013 17:10
9017738 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9017738 "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Велико Търново, и включените към нея кметства и кметски наместничества", а именно: извършване на куриерски услуги" Изпълнена 17.07.2013 11:29
9017636 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9017636 „Изработване на документации за участие, във връзка с провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” Изпълнена 12.07.2013 16:16
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9017336 „Провеждане на обучения: Дейност 1: "Провеждане на обучения на 36 кметове на кметства и кметски наместничества за работа със специализирани информационни системи и софтуерни продукти"; Дейност 2: "Провеждане на двудневно обучение за 150 служители от общинската администрация по екипна ефективност, вътрешни правила и процедури за координация и отчетност; изисквания към екипното и индивидуално изпълнение и мотивиране на персонала" Неизвестен 04.07.2013 17:01
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9017337 Осъществяване на дейности за информация и публичност във връзка с проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет". Неизвестен 04.07.2013 17:03

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (14) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.