ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9017336 „Провеждане на обучения: Дейност 1: "Провеждане на обучения на 36 кметове на кметства и кметски наместничества за работа със специализирани информационни системи и софтуерни продукти"; Дейност 2: "Провеждане на двудневно обучение за 150 служители от общинската администрация по екипна ефективност, вътрешни правила и процедури за координация и отчетност; изисквания към екипното и индивидуално изпълнение и мотивиране на персонала"

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 04.07.2013 17:01

Документация

Файл Размер
Уведомление за прекратяване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
42,1 KB
Разяснение по документацията за участие от 09.07.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
135,6 KB
Изисквания
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
138,5 KB
Документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
286,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
98,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

16.07.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.07.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.