Архив обществени поръчки за Април 2015

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9041378 "Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2015/2016 год. по обособени позиции" Изпълнена 30.04.2015 11:18
00073-2013-0026 "Разработване по заявка на изменения и допълнения към интеграционната платформа на електронната община на Община Велико Търново и разработване по заявка на спомагателен софтуер, свързан с платформата" Изпълнена 28.04.2015 13:59
00073-2015-0010 "Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции" Възложена 28.04.2015 10:45
9040946 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9040946 „Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново, по позиции”, както следва: Позиция 1: Дирекция „Култура и туризъм”, в т.ч. и счетоводство; Отдел „Местни данъци и такси” към Община Велико Търново; Младежки дом. Позиция 2: Административна сграда на Община Велико Търново, в т. ч. кметствата /с изключение на кметства на самостоятелен бюджет/ и ОП „Зелени системи”; Дирекция „Образование”, в т.ч. счетоводство и Организация „Детски градини”; Дирекция СДЗ, в т.ч. счетоводство ЦСУ; ОП „Реклама”, гр. Велико Търново; ОП „Спортни имоти и прояви”, гр. Велико Търново Изпълнена 20.04.2015 14:49
00073-2015-0009 "Предоставяне на краткосрочен кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2015 г. " Изпълнена 20.04.2015 14:08
00073-2013-0041 "Оформяне на площи около пътищата на територията на Община Велико Търново, след възлагане" Изпълнена 16.04.2015 09:25
00073-2015-0008 "Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито и осъществяване на дейности по поддръжка и контрол по обособени позиции" Прекратен договор 08.04.2015 16:41
9040603 "Изготвяне на технически проекти по обособени позиции, както следва: Позиция 1: "Проект за модерен център за интерпретация на културното наследство на хълм "Трапезица"; Позиция 2: "Проект за консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм "Трапезица"; Позиция 3: "Проект експозиционно обновяване на трите църкви със стенописи №10, №6, и №13 на хълм "Трапезица" Изпълнена 07.04.2015 15:25
00073-2012-0033 "Почистване и поддържане чистотата на улици, площади, тротоари, стълбища и др. територии за обществено ползване в Община Велико Търново" Изпълнена 02.04.2015 14:28
00073-2014-0022 "Охрана със сигнално - охранителна техника за нуждите на Община Велико Търново" Изпълнена 02.04.2015 11:42

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.