"Охрана със сигнално - охранителна техника за нуждите на Община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор
публикуван на: 13.06.2018 16:28:08
3,0 MB
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 02.04.2015 15:27:49
48,4 KB
Договор от 04.03.2015 г. с "Велттед секюрити" ЕООД
публикуван на: 02.04.2015 15:16:57
6,0 MB

Краен срок за получаване на документи

24.06.2014 17:00

Краен срок за подаване на оферта

04.07.2014 12:00

Обществената поръчка е валидна до

04.07.2014 12:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
16.05.2016 0000017353
16.05.2016
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 06.06.2016
25.05.2016 17356
16.05.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 01.06.2016
25.05.2016 17356
16.05.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 01.06.2016
25.05.2016 17356
16.05.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 01.06.2016
03.05.2016 16415
15.02.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 30.05.2016
03.05.2016 16705
15.03.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 30.05.2016
03.05.2016 17032
18.04.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 30.05.2016
03.05.2016 17049
18.04.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 17.05.2016
03.05.2016 16726
18.03.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 17.05.2016
04.05.2016 17040
18.04.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 13.05.2016
10.05.2016 17036
18.04.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 13.05.2016
18.04.2016 0000017038
18.04.2016
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 05.05.2016
26.04.2016 17041
18.04.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 03.05.2016
26.04.2016 17041
18.04.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 03.05.2016
26.04.2016 17041
18.04.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 03.05.2016
27.04.2015 16742
18.03.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 835.00 лв. 28.04.2016
29.03.2016 13829
10.06.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 14167
08.07.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 14478
06.08.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 14812
08.09.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 15123
15.10.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 15447
16.11.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 15799
11.12.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 15800
11.12.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
29.03.2016 16422
15.02.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 26.04.2016
06.04.2016 0000016730
18.03.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 13.04.2016
25.03.2016 0000016729
18.03.2016
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 16431
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 78.30 лв. 01.04.2016
17.03.2016 16414
15.02.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 745.00 лв. 01.04.2016
28.03.2016 15760
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 01.04.2016
28.03.2016 15759
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 01.04.2016
28.03.2016 15448
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 14817
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 14483
07.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 15129
19.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 01.04.2016
29.03.2016 16727
18.03.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.03.2016
25.03.2016 16731
18.03.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 30.03.2016
25.03.2016 16731
18.03.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.03.2016
25.03.2015 16731
18.03.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 30.03.2016
21.03.2016 0000016412
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 28.03.2016
19.02.2016 16410
15.02.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 18.03.2016
19.02.2016 0000016409
15.02.2016
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 02.03.2016
18.02.2016 16408
15.02.2016
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 101.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 16413
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 26.33 лв. 29.02.2016
24.02.2016 16413
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 16413
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 981.67 лв. 29.02.2016
25.02.2016 16407
15.02.2016
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 27.02.2016
04.02.2016 15769
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 27.02.2016
28.01.2016 0000015777
09.02.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 15.02.2016
28.01.2016 0000015778
09.02.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 15.02.2016
12.01.2016 15444
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 29.01.2016
21.12.2015 0000015772
09.12.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 13.01.2016
15.12.2015 0000015753
09.12.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 13.01.2016
28.12.2015 15464
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 745.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 15109
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 700.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 14795
07.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 700.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 14463
05.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 700.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 15131
19.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 14819
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 8.70 лв. 05.01.2016
15.12.2015 15781
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 05.01.2016
15.12.2015 15781
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 05.01.2016
15.12.2015 15780
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 05.01.2016
15.12.2015 15780
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 05.01.2016
15.12.2015 15781
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 05.01.2016
15.12.2015 15780
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 15751
09.12.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.12.2015
28.12.2015 15440
16.11.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.12.2015
28.12.2015 15111
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.12.2015
14.12.2015 5772
09.12.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 101.00 лв. 29.12.2015
14.12.2015 5762
09.12.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 101.00 лв. 29.12.2015
23.12.2015 0000015115
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 29.12.2015
26.11.2015 15441
16.11.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 101.00 лв. 26.11.2015
26.10.2015 15130
19.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 1'064.00 лв. 30.10.2015
29.10.2015 15114
15.10.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.10.2015
28.10.2015 15113
15.10.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 29.10.2015
28.10.2015 15112
15.10.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 29.10.2015
29.09.2015 14797
07.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 22.10.2015
09.10.2015 14803
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 16.10.2015
28.09.2015 14818
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.09.2015
28.09.2015 14818
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 29.09.2015
28.09.2015 14818
08.09.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 29.09.2015
14.09.2015 0000014802
08.09.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 18.09.2015
31.08.2015 0000014157
08.07.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 18.09.2015
11.09.2015 14799
08.09.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 17.09.2015
11.09.2015 14800
08.09.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 17.09.2015
17.08.2015 14485
07.08.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 24.65 лв. 17.09.2015
17.08.2015 14466
05.08.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 17.09.2015
03.09.2015 14153
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 700.00 лв. 16.09.2015
28.08.2015 0000014468
05.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 14.09.2015
26.08.2015 14484
07.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 28.08.2015
26.08.2015 14484
07.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 28.08.2015
26.08.2015 14484
07.08.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 28.08.2015
13.08.2015 14171
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 773.00 лв. 28.08.2015
13.08.2015 13183
27.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 4.51 лв. 28.08.2015
18.08.2015 0000014467
05.08.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 24.08.2015
30.07.2015 14155
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 20.08.2015
19.06.2015 13818
09.06.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13832
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 728.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13842
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 24.68 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13831
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13830
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 32.50 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13482
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13478
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13477
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13479
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13476
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 364.00 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13185
27.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 0.90 лв. 20.08.2015
25.06.2015 13184
27.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 7.22 лв. 20.08.2015
13.07.2015 14156
08.07.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 20.08.2015
29.05.2015 13502
15.05.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 49.46 лв. 20.08.2015
05.08.2015 13823
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 84.00 лв. 14.08.2015
05.08.2015 13804
04.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 45.00 лв. 14.08.2015
05.08.2015 13803
04.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 224.00 лв. 14.08.2015
05.08.2015 13840
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 400.00 лв. 14.08.2015
30.07.2015 0000014158
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 14.08.2015
04.08.2015 13814
09.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 700.00 лв. 13.08.2015
11.06.2015 13821
09.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 168.00 лв. 12.08.2015
10.06.2015 13536
28.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 13.06 лв. 12.08.2015
23.07.2015 14160
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 29.07.2015
23.07.2015 14160
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 29.07.2015
23.07.2015 14160
08.07.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 29.07.2015
06.07.2015 0000013819
09.06.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 24.07.2015
03.07.2015 13484
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 700.00 лв. 23.07.2015
29.06.2015 13817
09.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.07.2015
01.07.2015 12898
28.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 206.45 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13467
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 400.00 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13517
26.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 9.05 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13518
26.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 161.46 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13824
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13834
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 21.46 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13835
10.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 15.07.2015
01.07.2015 13516
26.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 150.21 лв. 15.07.2015
22.06.2015 13822
09.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 28.00 лв. 30.06.2015
22.06.2015 13822
09.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 56.00 лв. 30.06.2015
22.06.2015 13822
09.06.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 980.00 лв. 30.06.2015
11.06.2015 13538
28.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 113.83 лв. 30.06.2015
11.06.2015 13537
28.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 11.74 лв. 30.06.2015
23.06.2015 0000013820
09.06.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 112.00 лв. 25.06.2015
08.06.2015 13189
27.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 229.40 лв. 22.06.2015
29.05.2015 0000013503
15.05.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 28.00 лв. 12.06.2015
28.05.2015 13501
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 21.46 лв. 10.06.2015
28.05.2015 13182
27.04.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 121.91 лв. 30.05.2015
25.05.2015 13500
15.05.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 897.84 лв. 29.05.2015
14.05.2015 13191
27.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 325.09 лв. 29.05.2015
13.05.2015 0000013193
27.04.2015
" ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ " ЕООД 4.51 лв. 20.05.2015
14.05.2015 13192
27.04.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 1.81 лв. 18.05.2015
08.05.2015 0000013196
28.04.2015
ВЕЛТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 5.42 лв. 14.05.2015
05.05.2015 13165
21.04.2015
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 0.90 лв. 14.05.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.