"Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции"

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Фаворит 98" ООД за обособена позиция №1
публикуван на: 17.01.2020 16:52:48
1,5 MB
Обявление за изменение за обособена позиция 1
публикуван на: 24.10.2019 10:58:09
186,6 KB
Допълнително споразумение от 15.10.2019 г. с Фаворит 98 ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 24.10.2019 10:58:09
1,5 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Чех" ООД за обособена позиция №6
публикуван на: 17.10.2019 17:03:28
2,0 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка със "Стил - 90" ООД за обособена позиция №9
публикуван на: 16.07.2019 14:57:39
1,8 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка със "Стелит 1" ЕООД за обособена позиция №5
публикуван на: 16.07.2019 14:57:39
1,8 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Чех - Йосиф Новосад" ООД за обособена позиция №3
публикуван на: 16.07.2019 14:57:39
1,8 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Корект - Де" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 16.07.2019 14:57:39
1,8 MB
Обявление за изменение за обособена позиция 6
публикуван на: 27.05.2019 14:04:46
179,9 KB
Допълнително споразумение от 25.04.2019 г. с Чех ООД за обособ. позиция 6
публикуван на: 27.05.2019 14:04:46
1,4 MB
Обявление за изменение за обособена позиция 4
публикуван на: 27.05.2019 14:04:46
180,4 KB
Допълнително споразумение от 25.04.2019 г. с Лактима ЕАД за обособ. позиция 4
публикуван на: 27.05.2019 14:04:46
1,4 MB
Обявление за изменение за обособена позиция 1
публикуван на: 27.05.2019 14:04:46
180,9 KB
Допълнително споразумение от 24.04.2019 г. с Фаворит 98 ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 27.05.2019 14:04:46
1,4 MB
Допълнително споразумение №1 от 26.10.2016 г. с Лактима ЕАД за обособ. позиция 4
публикуван на: 01.11.2016 14:34:22
375,2 KB
Допълнително споразумение от 01.08.2016 г. с Фаворит 98 ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 08.08.2016 10:27:00
124,0 KB
Договор от 28.04.2016 г. със Лактима ЕAД за обособ.позиция 4
публикуван на: 08.06.2016 17:34:30
987,9 KB
Обявление за възложена поръчка за обособ.позиции 1,2,3,5,6 и 9
публикуван на: 27.05.2016 16:29:53
708,8 KB
Договор от 28.04.2016 г. със Стил-90 ООД за обособ.позиция 9
публикуван на: 27.05.2016 16:29:53
1,2 MB
Договор от 28.04.2016 г. с Чех ООД за обособ.позиция 6
публикуван на: 27.05.2016 16:29:53
1,1 MB
Договор от 28.04.2016 г. със Стелит 1 ЕООД за обособ.позиция 5
публикуван на: 27.05.2016 16:29:53
1,2 MB
Договор от 28.04.2016 г. с Чех-Йосиф Новосад ООД за обособ.позиция 3
публикуван на: 27.05.2016 16:29:53
1,1 MB
Договор от 28.04.2016 г. с Корект-ДЕ ЕООД за обособ.позиция 2
публикуван на: 27.05.2016 16:29:53
1,1 MB
Договор от 28.04.2016 г. с Фаворит 98 ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 27.05.2016 16:29:53
1,2 MB
Информация № 3 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 14.05.2016 17:12:53
126,0 KB
Информация № 2 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 12.02.2016 16:02:59
127,5 KB
Информация № 1 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 18.01.2016 16:23:19
126,5 KB
Решение № РД 24-50 от 23.12.2015 г. за прекратяване на ОП от № 10 до № 81
публикуван на: 23.12.2015 15:47:51
93,3 KB
Решение № РД 24-49 от 23.12.2015 г. за прекратяване на ОП № 7 и ОП № 8
публикуван на: 23.12.2015 15:47:51
72,5 KB
Заповед № РД 22-2577/23.12.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 23.12.2015 15:47:51
176,0 KB
Оценъчни таблици към протокол № 6
публикуван на: 23.12.2015 15:47:51
144,0 KB
Протокол № 6 от 18.12.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.12.2015 15:47:51
232,5 KB
Протокол № 5 от 17.12.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.12.2015 15:47:51
1,0 MB
Протокол № 4 от 09.12.2015 г. от работата на комсията, в т.ч. и оценъчни таблици
публикуван на: 23.12.2015 15:47:51
9,2 MB
Протокол № 3 от 07.12.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.12.2015 15:47:51
3,7 MB
Протокол № 1 от дати 01.07.2015 г., 02.07.2015 г. и 03.07.2015 г. от работата на комсията
публикуван на: 23.12.2015 15:47:51
730,0 KB
Съобщение № 9100-1586 от 15.12.2015 г. за отваряне на пликове "Предлагана цена"
публикуван на: 15.12.2015 16:52:17
499,4 KB
Протокол 2 от 02.11.2015 г.
публикуван на: 02.11.2015 16:39:11
7,7 MB
Разяснение с изх. № 9100-675 от 19.06.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 19.06.2015 16:31:21
41,0 KB
Разяснение № 9100-612 от 04.06.15 г.
публикуван на: 04.06.2015 16:40:59
564,5 KB
Технически спецификации и методика за оценка на офертите след Решение № РД 24-16 от 13.05.2015 г. за промяна
публикуван на: 13.05.2015 16:52:12
151,2 KB
Dokumentatsia_HRANI 2015_sled Reshenie za promyana Документация за участие след Решение № РД 24-16 от 13.05.2015 г. за промяна
публикуван на: 13.05.2015 16:52:12
1,0 MB
Решение № РД 24-16 от 13.05.2015 г. за промяна
публикуван на: 13.05.2015 16:52:12
87,3 KB
Справка за осреднени цени на едро с ДДС на хранителни продукти за регион Велико Търново към 31.03.2015 г. от САПИ
публикуван на: 30.04.2015 15:51:02
6,6 MB
Списъци на обектите, обхванати от настоящата обществена поръчка
публикуван на: 30.04.2015 15:51:02
352,0 KB
Технически спецификации и методика за оценка на офертите
публикуван на: 30.04.2015 15:51:02
149,3 KB
Документация за участие
публикуван на: 30.04.2015 15:51:02
1,0 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 30.04.2015 15:51:02
260,9 KB
Решение № РД 24-13 от 29.04.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 30.04.2015 15:51:02
70,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

29.06.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.06.2015 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.