Архив обществени поръчки за Януари 2014

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2014-0006 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0006 "Инженеринг (проектиране и строителство) на обект "Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" Изпълнена 30.01.2014 16:30
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9025160 - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Велико Търново. Разработване на Общински план за развитие, в т.ч. провеждане на анкетно проучване и два дискусионни форума и разработване на Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново и провеждане на публично обсъждане”, по обособени позиции: позиция 1 - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община Велико Търново и Разработване на Общински план за развитие на Община Велико Търново, в т.ч. провеждане на анкетно проучване и два дискусионни форума; позиция 2 - Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново и провеждане на публично обсъждане. Неизвестен 27.01.2014 16:42
9025023 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9025023 Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на структури на Община Велико Търново. Изпълнена 23.01.2014 14:48
9025022 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9025022 "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително и изградената локална мрежа /където има такава/ на структури на Община Велико Търново", по позиции. Изпълнена 23.01.2014 14:41
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9024432 Отчитане на резултатите и устойчивост на проекта” по проект „CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм” на Община Велико Търново. Неизвестен 06.01.2014 17:16
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9024430 Начин на финансиране на културните паметници (Транснационален обмен на информация, системен анализ) по проект „CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм. Неизвестен 06.01.2014 17:09
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9024424 Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Велико Търново. Разработване на Общински план за развитие, в т.ч. провеждане на анкетно проучване и два дискусионни форума и разработване на Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново и провеждане на публично обсъждане”, по обособени позиции: позиция 1 - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община Велико Търново и Разработване на Общински план за развитие на Община Велико Търново, в т.ч. провеждане на анкетно проучване и два дискусионни форума; позиция 2 - Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново и провеждане на публично обсъждане. Неизвестен 06.01.2014 16:17
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9024381 Разработване на концепция за устойчиво развитие на историческите паркове и паметници, пространствено планиране” по проект „CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм” на Община Велико Търново. Неизвестен 03.01.2014 15:16

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.