Архив обществени поръчки за Ноември 2012

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9009410 Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила. Неизвестен 29.11.2012 13:13
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9009411 Сключване на застраховка „Злополука” на участници в „Ученически игри 2012/2013 г.". Неизвестен 29.11.2012 13:07
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9009375 Доставка и абонамент на периодични печатни издания. Неизвестен 28.11.2012 16:29
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9009372 Доставка на лекарства за оказване на първа помощ при спешни състояния за здравните кабинети в детските заведения и училищата на територията на Община Велико Търново. Неизвестен 28.11.2012 16:22
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9009224 Изготвяне на работен проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк „Света гора” на територията на гр. Велико Търново. Неизвестен 26.11.2012 16:10
9009130 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9009130 Контрол на площадките за игра, подходите към тях, на техните съоръжения и елементи. Изпълнена 23.11.2012 15:57
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9009129 Услуга по извършване на празнични илюминации за нуждите на Община Велико Търново. Неизвестен 23.11.2012 15:52
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9009064 „Организиране на коледни и новогодишни празници за нуждите на Община Велико Търново”. Неизвестен 22.11.2012 16:42
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9008733 Изготвяне на работни проекти, с цел кандидатстване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. по позиции". Неизвестен 15.11.2012 16:13
9008479 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9008479 „Строителни дейности по изграждането на приют от отворен тип и място за временно настаняване на безстопанствени животни, местност „Голяма страна”, село Шемшево, община Велико Търново”. Изпълнена 09.11.2012 11:16
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.