Архив обществени поръчки за Май 2017

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2017-0031 "Спешна доставка на 75 броя контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра” Изпълнена 30.05.2017 16:40
00073-2012-0010 "Изготвянето на инвестиционен проект: Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. – град Килифарево, община Велико Търново" Изпълнена 26.05.2017 11:24
00073-2017-0028 "Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, по обособени позиции" Възложена 22.05.2017 13:42
00073-2017-0029 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004–0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции” Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище, Позиция 2 – Медиатор. Прекратен договор 23.05.2017 15:08
00073-2017-0030 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004–0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции” Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище, Позиция 1 – Педагог. Прекратен договор 23.05.2017 14:58
00073-2017-0027 „Доставка на автомобили и оборудване за нуждите на Общинска администрация и структурите на Община Велико Търново, по обособени позиции". Изпълнена 22.05.2017 14:54
  Покана №31-28-2 от 18.05.2017 г. до определени лица за участие в ОП с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2017/2018 година, издадени от издателство „Просвета - София” АД”. Изпълнена 18.05.2017 11:07
9064441 Обява № 10 от 18.05.2017 г. "Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново" Прекратена 18.05.2017 15:03
00073-2017-0026 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от ОП „РЧР“ 2014-2020, от специалист ЛОГОПЕД по обособени позиции“. Позиция № 2: ЛОГОПЕД 2 ЗА УСЛУГА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА И ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ” Изпълнена 17.05.2017 16:06
9064365 Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново" Изпълнена 16.05.2017 20:47
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.