Архив обществени поръчки за Май 2017

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2017-0031 "Спешна доставка на 75 броя контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра” Изпълнена 30.05.2017 16:40
00073-2012-0010 "Изготвянето на инвестиционен проект: Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж. – град Килифарево, община Велико Търново" Изпълнена 26.05.2017 11:24
00073-2017-0028 "Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, по обособени позиции" Изпълнена 22.05.2017 13:42
00073-2017-0029 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004–0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции” Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище, Позиция 2 – Медиатор. Прекратен договор 23.05.2017 15:08
00073-2017-0030 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004–0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции” Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище, Позиция 1 – Педагог. Прекратен договор 23.05.2017 14:58
00073-2017-0027 „Доставка на автомобили и оборудване за нуждите на Общинска администрация и структурите на Община Велико Търново, по обособени позиции". Изпълнена 22.05.2017 14:54
  Покана №31-28-2 от 18.05.2017 г. до определени лица за участие в ОП с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2017/2018 година, издадени от издателство „Просвета - София” АД”. Изпълнена 18.05.2017 11:07
9064441 Обява № 10 от 18.05.2017 г. "Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново" Прекратена 18.05.2017 15:03
00073-2017-0026 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от ОП „РЧР“ 2014-2020, от специалист ЛОГОПЕД по обособени позиции“. Позиция № 2: ЛОГОПЕД 2 ЗА УСЛУГА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА И ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ” Изпълнена 17.05.2017 16:06
9064365 Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново" Изпълнена 16.05.2017 20:47
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (14) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.