Архив обществени поръчки за Март 2017

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9062827 „Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“ , гр. Велико Търново, по ежедневен график.” Възложена 29.03.2017 14:33
00073-2017-0018 Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Възложена 24.03.2017 13:39
00073-2017-0017 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции" Възложена 13.03.2017 11:17
00073-2017-0016 "Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект „Изграждане на кризисен център за лица” – Открита процедура, по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на независим строителен надзор”, Обособена позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на проектите.” Възложена 10.03.2017 11:23
00073-2017-0015 „Доставка и монтаж на различни мебели (бюра, столове, шкафове, стелажи и др.) и интериорни елементи в зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново, като доставките ще се извършват след предварителна заявка”. Възложена 10.03.2017 10:46
00073-2017-0013 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции" Възложена 02.03.2017 13:21
00073-2017-0014 Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община В. Търново по обособени позиции Изпълнена 06.03.2017 15:07

 

 

 
изчисти  

 

 
© 2018 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.