Архив обществени поръчки за Септември 2016

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2016-0035 Доставка на употребяван автомобил тип „пикап“ и употребяван трактор за нуждите на ОП „Зелени системи“ по обособени позиции Прекратена 21.09.2016 14:14
00073-2016-0033 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“. Изпълнена 10.09.2016 14:12
00073-2016-0034 „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие”, Обособена позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” Възложена 14.09.2016 09:35

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.