Архив обществени поръчки за Септември 2013

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2013-0048 Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на община Велико Търново за срок от 24 месеца. Възложена 26.09.2013 09:00
00073-2013-0049 Доставка на природен газ от газоразпределително дружество за нуждите на Община Велико Търново и второстепенни разпоредители, находящи се в град Велико Търново за срок от 24 месеца Възложена 23.09.2013 09:00
  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2013-0045 Разработване на Стратегическа трансгранична концепция за пространствено планиране в зоната на транспортен коридор 9 и прилежащия хинтерланд“ във връзка с интегриран пилотен проект по дейности от проект: „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България – MIS-ЕТС Code& 171” Неизвестен 19.09.2013 16:22
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9020070 Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на мобилни химически тоалетни за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури. Неизвестен 18.09.2013 15:39
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9019952 "Противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни уреди за нуждите на Община Велико Търново и нейни обекти, съгласно списък" Неизвестен 16.09.2013 15:52
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9019933 "Провеждане на обучения: Дейност 1: Провеждане на обучения на 36 кметове на кметства и кметски наместничества за работа със специализирани информационни системи и софтуерни продукти; Дейност 2: Провеждане на двудневно обучение за 150 служители от общинската администрация по екипна ефективност, вътрешни правила и процедури за координация и отчетност; изисквания към екипното и индивидуално изпълнение и мотивиране на персонала" Неизвестен 13.09.2013 15:48
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9019932 "Осъществяване на дейности за информация и публичност във връзка с проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет" Неизвестен 13.09.2013 15:43
9019571 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9019571 "Извършване на транспортни услуги за нуждите на Община Велико Търново, по определени маршрути" Изпълнена 03.09.2013 17:11

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.