ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9019571 "Извършване на транспортни услуги за нуждите на Община Велико Търново, по определени маршрути"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 03.09.2013 17:11

№ в РОП/ПОП: 9019571

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за приключване на договор от 16.09.2013 г. с ЕТ "НАДЕЖДА - Надежда Христова"
публикуван на: 27.03.2015 17:15:29
64,0 KB
Информация за извършено плащане по договор с ЕТ "НАДЕЖДА - Надежда Христова"
публикуван на: 27.03.2015 17:15:29
14,0 KB
Уведомление за изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
39,6 KB
Разяснение по документацията за участие от 11.09.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
30,0 KB
Становище от Директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
24,9 KB
Документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
407,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
112,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

11.09.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.09.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.