ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9019933 "Провеждане на обучения: Дейност 1: Провеждане на обучения на 36 кметове на кметства и кметски наместничества за работа със специализирани информационни системи и софтуерни продукти; Дейност 2: Провеждане на двудневно обучение за 150 служители от общинската администрация по екипна ефективност, вътрешни правила и процедури за координация и отчетност; изисквания към екипното и индивидуално изпълнение и мотивиране на персонала"

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 13.09.2013 15:48

Документация

Файл Размер
Уведомление за изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
49,8 KB
Разяснение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
83,8 KB
Документация за участие
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
351,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
96,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

23.09.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.09.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.