Архив обществени поръчки за Март 2016

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9051904 "Организиране и провеждане на Международно туристическо изложение "Културен Туризъм Велико Търново – 14.04.2016 г. - 17.04.2016 г." Изпълнена 30.03.2016 15:30
9051638 "Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново" Възложена 23.03.2016 15:36
9051422 "Изготвяне на работен проект "Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Г. С .Раковски" и Спортно училище - Велико Търново" Възложена 17.03.2016 15:08
9051364 "Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито" Изпълнена 16.03.2016 16:03
9051331 Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“ , гр. Велико Търново, по ежедневен график Възложена 15.03.2016 15:22
00073-2016-0012 "Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали, по обособени позиции" Прекратена 14.03.2016 11:39
00073-2016-0011 „Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие „Зелени системи“, по обособени позиции" Изпълнена 09.03.2016 09:48
9051080 „Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново” Изпълнена 09.03.2016 09:19
00073-2016-0010 Строителен надзор на обект „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня” - гр. Велико Търново”, Програма БГ 08, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 Изпълнена 02.03.2016 08:50

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.