Архив обществени поръчки за Юни 2014

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2014-0027 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0027 "Извършване на транспортни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции" Изпълнена 20.06.2014 16:38
9030597 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9030597 "Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново" Изпълнена 16.06.2014 17:01
9030090 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9030090 "Предпроектни проучвания за обект: "Изграждане на екоурбанистични зони в Еврорегион Долен Дунав - модели за устойчиво градско развитие" по програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020" Изпълнена 04.06.2014 16:58

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.