ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9030597 "Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 16.06.2014 17:01

№ в РОП/ПОП: 9030597

Обособени позиции:
І-ва позиция: 1. Информации на дирекция СУТ; 2. Информации на дирекция СДЗ и структурите към нея; 3. Информация на дирекция "Култура и туризъм" и структурите към нея; 4. Информация на общински предприятия и кметства; 5. Други публикации в обществен интерес;
ІІ-ра позиция: 1. Информации на дирекция „Общинско развитие”; 2. Информации на дирекция "Бюджет и финанси”; 3. Информации на дирекция "Административно обслужване", дирекция „Правна” и дирекция "Общинска собственост и обществени поръчки"; 4. Информации на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" и структурите към нея; 5. Други информации за нуждите на Община Велико Търново.

Документация

Файл Размер
Информация № 8 за извършено плащане по договор с ИК "БОРБА" АД
публикуван на: 09.04.2015 17:07:26
26,5 KB
Информация № 7 за извършено плащане по договор с "Янтрапрес" АД
публикуван на: 12.03.2015 15:47:00
13,5 KB
Информация № 6 за извършено плащане по договор с ИК "БОРБА" АД
публикуван на: 12.03.2015 15:47:00
13,5 KB
Информация № 5 за извършено плащане по договор с "Янтрапрес" АД
публикуван на: 12.03.2015 15:47:00
14,0 KB
Информация № 4 за извършено плащане по договор с ИК "БОРБА" АД
публикуван на: 12.03.2015 15:47:00
13,5 KB
Информация № 3 за извършено плащане по договор с "Янтрапрес" АД
публикуван на: 19.02.2015 15:34:00
13,5 KB
Информация № 2 за извършено плащане по договор с ИК "БОРБА" АД
публикуван на: 19.02.2015 15:34:00
13,5 KB
Информация № 1 за извършено плащане по договор с ИК "БОРБА" АД
публикуван на: 27.01.2015 00:00:00
35,0 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
189,5 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
81,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

24.06.2014 12:00

Обществената поръчка е валидна до

23.06.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
29.03.2016 11103
16.11.2015
ЯНТРАПРЕС АД 90.00 лв. 12.04.2016
02.02.2016 11072
27.10.2015
ЯНТРАПРЕС АД 114.00 лв. 15.02.2016
02.02.2016 11105
17.11.2015
ЯНТРАПРЕС АД 40.80 лв. 15.02.2016
02.02.2016 11124
01.12.2015
ЯНТРАПРЕС АД 380.40 лв. 15.02.2016
02.02.2016 11127
02.12.2015
ЯНТРАПРЕС АД 180.00 лв. 15.02.2016
29.12.2015 11069
22.10.2015
ЯНТРАПРЕС АД 426.60 лв. 14.01.2016
29.12.2015 11068
22.10.2015
ЯНТРАПРЕС АД 267.00 лв. 14.01.2016
29.12.2015 11060
19.10.2015
ЯНТРАПРЕС АД 333.60 лв. 14.01.2016
29.12.2015 10983
08.10.2015
ЯНТРАПРЕС АД 82.80 лв. 14.01.2016
29.12.2015 108714
11.12.2015
ИК БОРБА АД 30.38 лв. 14.01.2016
29.12.2015 108659
25.11.2015
ИК БОРБА АД 30.38 лв. 14.01.2016
29.12.2015 108705
08.12.2015
ИК БОРБА АД 34.02 лв. 14.01.2016
29.12.2015 108678
04.12.2015
ИК БОРБА АД 48.60 лв. 14.01.2016
29.12.2015 108655
23.11.2015
ИК БОРБА АД 34.02 лв. 14.01.2016
29.12.2015 108650
18.11.2015
ИК БОРБА АД 51.64 лв. 14.01.2016
16.12.2015 108724
15.12.2015
ИК БОРБА АД 100.00 лв. 30.12.2015
16.12.2015 11141
14.12.2015
ЯНТРАПРЕС АД 100.00 лв. 30.12.2015
27.11.2015 10976
05.10.2015
ЯНТРАПРЕС АД 144.00 лв. 14.12.2015
27.11.2015 10914
18.09.2015
ЯНТРАПРЕС АД 538.80 лв. 14.12.2015
27.11.2015 10912
17.09.2015
ЯНТРАПРЕС АД 231.00 лв. 14.12.2015
27.11.2015 10911
16.09.2015
ЯНТРАПРЕС АД 66.00 лв. 14.12.2015
27.11.2015 10910
16.09.2015
ЯНТРАПРЕС АД 178.20 лв. 14.12.2015
27.11.2015 108645
17.11.2015
ИК БОРБА АД 50.42 лв. 14.12.2015
27.11.2015 108636
13.11.2015
ИК БОРБА АД 63.79 лв. 14.12.2015
27.11.2015 108634
12.11.2015
ИК БОРБА АД 34.02 лв. 14.12.2015
27.11.2015 108628
09.11.2015
ИК БОРБА АД 34.44 лв. 14.12.2015
27.11.2015 108604
04.11.2015
ИК БОРБА АД 29.77 лв. 14.12.2015
27.11.2015 108602
03.11.2015
ИК БОРБА АД 22.48 лв. 14.12.2015
27.11.2015 108597
30.10.2015
ИК БОРБА АД 41.31 лв. 14.12.2015
04.12.2015 108674
02.12.2015
ИК БОРБА 344.10 лв. 14.12.2015
11.11.2015 108586
28.10.2015
ИК БОРБА АД 300.00 лв. 30.11.2015
05.11.2015 108567
20.10.2015
ИК БОРБА АД 92.07 лв. 16.11.2015
04.11.2015 108510
05.10.2015
ИК БОРБА АД 112.73 лв. 16.11.2015
04.11.2015 108520
07.10.2015
ИК БОРБА АД 35.24 лв. 16.11.2015
04.11.2015 108560
15.10.2015
ИК БОРБА АД 23.69 лв. 16.11.2015
04.11.2015 108559
14.10.2015
ИК БОРБА АД 27.34 лв. 16.11.2015
04.11.2015 108546
12.10.2015
ИК БОРБА АД 23.69 лв. 16.11.2015
04.11.2015 108571
21.10.2015
ИК БОРБА АД 89.18 лв. 16.11.2015
04.11.2015 108576
22.10.2015
ИК БОРБА АД 332.01 лв. 16.11.2015
04.11.2015 108583
28.10.2015
ИК БОРБА АД 46.17 лв. 16.11.2015
04.11.2015 10846
27.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 162.60 лв. 16.11.2015
04.11.2015 10847
28.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 171.00 лв. 16.11.2015
04.11.2015 10901
02.09.2015
ЯНТРАПРЕС АД 288.00 лв. 16.11.2015
13.10.2015 108506
02.10.2015
ИК БОРБА АД 330.26 лв. 29.10.2015
13.10.2015 10920
24.09.2015
ЯНТРАПРЕС АД 214.80 лв. 29.10.2015
13.10.2015 10909
16.09.2015
ЯНТРАПРЕС АД 22.20 лв. 29.10.2015
13.10.2015 10839
21.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 25.80 лв. 29.10.2015
12.10.2015 10831
17.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 588.00 лв. 29.10.2015
12.10.2015 10835
18.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 585.60 лв. 29.10.2015
12.10.2015 10836
19.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 563.40 лв. 29.10.2015
12.10.2015 10842
24.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 212.40 лв. 29.10.2015
12.10.2015 10838
20.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 340.20 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108479
16.09.2015
ИК БОРБА АД 134.85 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108473
15.09.2015
ИК БОРБА АД 250.71 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108471
15.09.2015
ИК БОРБА АД 30.98 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108460
09.09.2015
ИК БОРБА АД 26.12 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108452
08.09.2015
ИК БОРБА АД 35.24 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108469
14.09.2015
ИК БОРБА АД 44.35 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108463
10.09.2015
ИК БОРБА АД 168.33 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108464
10.09.2015
ИК БОРБА АД 34.02 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108504
02.10.2015
ИК БОРБА АД 189.30 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108490
18.09.2015
ИК БОРБА АД 524.79 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108489
18.09.2015
ИК БОРБА АД 475.91 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108423
02.09.2015
ИК БОРБА АД 34.63 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108391
24.08.2015
ИК БОРБА АД 40.70 лв. 29.10.2015
12.10.2015 108396
25.08.2015
ИК БОРБА АД 80.20 лв. 29.10.2015
07.10.2015 108459
09.09.2015
ИК БОРБА АД 264.60 лв. 16.10.2015
23.09.2015 10780
03.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 114.00 лв. 29.09.2015
23.09.2015 10781
03.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 243.20 лв. 29.09.2015
23.09.2015 10827
12.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 282.00 лв. 29.09.2015
23.09.2015 10791
11.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 575.40 лв. 29.09.2015
23.09.2015 10762
29.07.2015
ЯНТРАПРЕС АД 189.00 лв. 29.09.2015
23.09.2015 10723
23.07.2015
ЯНТРАПРЕС АД 130.20 лв. 29.09.2015
23.09.2015 10713
09.07.2015
ЯНТРАПРЕС АД 228.00 лв. 29.09.2015
23.09.2015 108404
27.08.2015
ИК БОРБА АД 120.90 лв. 29.09.2015
23.09.2015 108416
01.09.2015
ИК БОРБА АД 60.81 лв. 29.09.2015
23.09.2015 108411
28.08.2015
ИК БОРБА АД 1'898.10 лв. 29.09.2015
23.09.2015 10634
18.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 0.60 лв. 29.09.2015
07.09.2015 108426
03.09.2015
ИК БОРБА АД 264.60 лв. 17.09.2015
05.08.2015 108322
31.07.2015
ИК БОРБА АД 27.95 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108319
29.07.2015
ИК БОРБА АД 57.10 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108306
22.07.2015
ИК БОРБА АД 27.34 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108296
16.07.2015
ИК БОРБА АД 41.31 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108288
14.07.2015
ИК БОРБА АД 33.41 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108286
13.07.2015
ИК БОРБА АД 67.44 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108284
10.07.2015
ИК БОРБА АД 41.92 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108281
09.07.2015
ИК БОРБА АД 28.55 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108259
07.07.2015
ИК БОРБА АД 30.98 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108255
03.07.2015
ИК БОРБА АД 57.71 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108253
03.07.2015
ИК БОРБА АД 36.45 лв. 14.08.2015
10.08.2015 108343
05.08.2015
ИК БОРБА АД 200.00 лв. 13.08.2015
06.08.2015 10785
05.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 200.00 лв. 13.08.2015
06.08.2015 10786
05.08.2015
ЯНТРАПРЕС АД 200.00 лв. 13.08.2015
06.08.2015 108321
31.07.2015
ИК БОРБА АД 200.00 лв. 13.08.2015
27.07.2015 10716
17.07.2015
ЯНТРАПРЕС АД 200.00 лв. 13.08.2015
29.07.2015 108298
16.07.2015
ИК БОРБА АД 200.00 лв. 13.08.2015
16.07.2015 10650
01.07.2015
ЯНТРАПРЕС АД 187.80 лв. 31.07.2015
16.07.2015 10712
08.07.2015
ЯНТРАПРЕС АД 375.60 лв. 31.07.2015
16.07.2015 10709
07.07.2015
ЯНТРАПРЕС АД 472.20 лв. 31.07.2015
16.07.2015 108208
19.06.2015
ИК БОРБА АД 72.90 лв. 31.07.2015
15.07.2015 108234
29.06.2015
ИК БОРБА АД 300.00 лв. 30.07.2015
03.07.2015 108241
30.06.2015
ИК БОРБА АД 137.73 лв. 15.07.2015
03.07.2015 108235
29.06.2015
ИК БОРБА АД 80.80 лв. 15.07.2015
01.07.2015 10624
10.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 52.80 лв. 15.07.2015
01.07.2015 10627
12.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 75.00 лв. 15.07.2015
01.07.2015 10633
17.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 379.20 лв. 15.07.2015
01.07.2015 10634
18.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 534.00 лв. 15.07.2015
01.07.2015 10640
19.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 194.40 лв. 15.07.2015
01.07.2015 108219
23.06.2015
ИК БОРБА АД 175.82 лв. 15.07.2015
26.06.2015 10643
23.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 200.00 лв. 15.07.2015
26.06.2015 108209
19.06.2015
ИК БОРБА АД 182.86 лв. 15.07.2015
26.06.2015 108197
16.06.2015
ИК БОРБА АД 26.12 лв. 15.07.2015
22.06.2015 108129
27.05.2015
ИК БОРБА АД 120.90 лв. 30.06.2015
22.06.2015 108146
02.06.2015
ИК БОРБА АД 30.98 лв. 30.06.2015
22.06.2015 108157
05.06.2015
ИК БОРБА АД 25.52 лв. 30.06.2015
22.06.2015 108161
08.06.2015
ИК БОРБА АД 127.31 лв. 30.06.2015
22.06.2015 108160
08.06.2015
ИК БОРБА АД 91.12 лв. 30.06.2015
22.06.2015 108189
12.06.2015
ИК БОРБА АД 43.74 лв. 30.06.2015
15.06.2015 10616
05.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 187.20 лв. 30.06.2015
15.06.2015 10615
04.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 380.40 лв. 30.06.2015
15.06.2015 10613
03.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 354.60 лв. 30.06.2015
09.06.2015 10590
01.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 49.20 лв. 16.06.2015
09.06.2015 10580
22.05.2015
ЯНТРАПРЕС АД 455.40 лв. 16.06.2015
09.06.2015 10574
19.05.2015
ЯНТРАПРЕС АД 217.80 лв. 16.06.2015
09.06.2015 10589
01.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 219.60 лв. 16.06.2015
09.06.2015 10606
01.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 382.80 лв. 16.06.2015
09.06.2015 108136
29.05.2015
ИК БОРБА АД 52.85 лв. 16.06.2015
26.05.2015 108098
13.05.2015
ИК БОРБА АД 22.48 лв. 16.06.2015
26.05.2015 108122
22.05.2015
ИК БОРБА АД 271.09 лв. 16.06.2015
26.05.2015 108121
22.05.2015
ИК БОРБА АД 364.57 лв. 16.06.2015
14.05.2015 108069
07.05.2015
ИК БОРБА АД 218.94 лв. 29.05.2015
14.05.2015 108069
07.05.2015
ИК БОРБА АД 147.63 лв. 29.05.2015
14.05.2015 108062
05.05.2015
ИК БОРБА АД 360.47 лв. 29.05.2015
12.05.2015 10171
29.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 400.20 лв. 29.05.2015
12.05.2015 10185
04.05.2015
ЯНТРАПРЕС АД 770.40 лв. 29.05.2015
12.05.2015 10188
04.05.2015
ЯНТРАПРЕС АД 541.80 лв. 29.05.2015
12.05.2015 10193
05.05.2015
ЯНТРАПРЕС АД 291.00 лв. 29.05.2015
11.05.2015 10192
05.05.2015
ЯНТРАПРЕС АД 261.00 лв. 29.05.2015
11.05.2015 10196
07.05.2015
ЯНТРАПРЕС АД 450.00 лв. 29.05.2015
30.04.2015 108009
16.04.2015
ИК БОРБА АД 29.16 лв. 15.05.2015
30.04.2015 108012
17.04.2015
ИК БОРБА АД 33.41 лв. 15.05.2015
30.04.2015 108030
23.04.2015
ИК БОРБА АД 225.06 лв. 15.05.2015
30.04.2015 108016
20.04.2015
ИК БОРБА АД 30.60 лв. 15.05.2015
30.04.2015 10124
20.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 246.00 лв. 15.05.2015
30.04.2015 10126
21.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 85.80 лв. 15.05.2015
30.04.2015 10130
22.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 495.60 лв. 15.05.2015
30.04.2015 10169
27.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 228.00 лв. 15.05.2015
28.04.2015 108019
21.04.2015
ИК БОРБА АД 190.59 лв. 15.05.2015
28.04.2015 10125
21.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 112.00 лв. 15.05.2015
23.04.2015 10121
16.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 228.00 лв. 15.05.2015
23.04.2015 10108
14.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 496.80 лв. 15.05.2015
23.04.2015 10107
14.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 469.80 лв. 15.05.2015
23.04.2015 10105
09.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 472.20 лв. 15.05.2015
20.04.2015 107991
09.04.2015
ИК БОРБА АД 125.88 лв. 15.05.2015
20.04.2015 107990
09.04.2015
ИК БОРБА АД 261.25 лв. 15.05.2015
20.04.2015 107989
09.04.2015
ИК БОРБА АД 317.03 лв. 15.05.2015
20.04.2015 107974
20.04.2015
ИК БОРБА АД 129.27 лв. 15.05.2015
20.04.2015 107946
20.04.2015
ИК БОРБА АД 55.28 лв. 15.05.2015
03.04.2015 10051
27.03.2015
ЯНТРАПРЕС АД 377.40 лв. 16.04.2015
01.04.2015 107888
20.03.2015
ИК БОРБА АД 258.40 лв. 16.04.2015
01.04.2015 107887
20.03.2015
ИК БОРБА АД 327.85 лв. 16.04.2015
01.04.2015 107886
20.03.2015
ИК БОРБА АД 341.20 лв. 16.04.2015
01.04.2015 107915
24.03.2015
ИК БОРБА АД 291.56 лв. 16.04.2015
26.03.2015 107848
06.03.2015
ИК БОРБА АД 210.33 лв. 16.04.2015
26.03.2015 107876
17.03.2015
ИК БОРБА АД 766.79 лв. 16.04.2015
26.03.2015 107875
17.03.2015
ИК БОРБА АД 322.46 лв. 16.04.2015
10.03.2015 9983
04.03.2015
ЯНТРАПРЕС АД 315.60 лв. 06.04.2015
05.03.2015 9925
23.02.2015
ЯНТРАПРЕС АД 171.00 лв. 06.04.2015
05.03.2015 9923
20.02.2015
ЯНТРАПРЕС АД 187.20 лв. 06.04.2015
05.03.2015 9919
17.02.2015
ЯНТРАПРЕС АД 314.40 лв. 06.04.2015
06.03.2015 107799
20.02.2015
ИК БОРБА АД 50.42 лв. 06.04.2015
06.03.2015 107789
13.02.2015
ИК БОРБА АД 49.20 лв. 06.04.2015
06.03.2015 107788
13.02.2015
ИК БОРБА АД 143.13 лв. 06.04.2015
18.03.2015 9984
04.03.2015
ЯНТРАПРЕС АД 617.40 лв. 06.04.2015
18.03.2015 9987
06.03.2015
ЯНТРАПРЕС АД 136.80 лв. 06.04.2015
11.03.2015 107826
27.02.2015
ИК БОРБА АД 165.93 лв. 06.04.2015
11.03.2015 107827
27.02.2015
ИК БОРБА АД 166.25 лв. 06.04.2015
11.03.2015 107825
27.02.2015
ИК БОРБА АД 291.84 лв. 06.04.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.