ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9030597 "Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 16.06.2014 17:01

№ в РОП/ПОП: 9030597

Обособени позиции:
І-ва позиция: 1. Информации на дирекция СУТ; 2. Информации на дирекция СДЗ и структурите към нея; 3. Информация на дирекция "Култура и туризъм" и структурите към нея; 4. Информация на общински предприятия и кметства; 5. Други публикации в обществен интерес;
ІІ-ра позиция: 1. Информации на дирекция „Общинско развитие”; 2. Информации на дирекция "Бюджет и финанси”; 3. Информации на дирекция "Административно обслужване", дирекция „Правна” и дирекция "Общинска собственост и обществени поръчки"; 4. Информации на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" и структурите към нея; 5. Други информации за нуждите на Община Велико Търново.

Документация

Файл Размер
Информация № 8 за извършено плащане по договор с ИК "БОРБА" АД
публикуван на: 09.04.2015 17:07:26
26,5 KB
Информация № 7 за извършено плащане по договор с "Янтрапрес" АД
публикуван на: 12.03.2015 15:47:00
13,5 KB
Информация № 6 за извършено плащане по договор с ИК "БОРБА" АД
публикуван на: 12.03.2015 15:47:00
13,5 KB
Информация № 5 за извършено плащане по договор с "Янтрапрес" АД
публикуван на: 12.03.2015 15:47:00
14,0 KB
Информация № 4 за извършено плащане по договор с ИК "БОРБА" АД
публикуван на: 12.03.2015 15:47:00
13,5 KB
Информация № 3 за извършено плащане по договор с "Янтрапрес" АД
публикуван на: 19.02.2015 15:34:00
13,5 KB
Информация № 2 за извършено плащане по договор с ИК "БОРБА" АД
публикуван на: 19.02.2015 15:34:00
13,5 KB
Информация № 1 за извършено плащане по договор с ИК "БОРБА" АД
публикуван на: 27.01.2015 00:00:00
35,0 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
189,5 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
81,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

24.06.2014 12:00

Обществената поръчка е валидна до

23.06.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
29.03.2016 11103
16.11.2015
ЯНТРАПРЕС АД 90.00 лв. 12.04.2016
04.12.2015 108674
02.12.2015
ИК БОРБА 344.10 лв. 14.12.2015
11.11.2015 108586
28.10.2015
ИК БОРБА АД 300.00 лв. 30.11.2015
07.10.2015 108459
09.09.2015
ИК БОРБА АД 264.60 лв. 16.10.2015
07.09.2015 108426
03.09.2015
ИК БОРБА АД 264.60 лв. 17.09.2015
05.08.2015 108322
31.07.2015
ИК БОРБА АД 27.95 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108319
29.07.2015
ИК БОРБА АД 57.10 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108306
22.07.2015
ИК БОРБА АД 27.34 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108296
16.07.2015
ИК БОРБА АД 41.31 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108288
14.07.2015
ИК БОРБА АД 33.41 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108286
13.07.2015
ИК БОРБА АД 67.44 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108284
10.07.2015
ИК БОРБА АД 41.92 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108281
09.07.2015
ИК БОРБА АД 28.55 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108259
07.07.2015
ИК БОРБА АД 30.98 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108255
03.07.2015
ИК БОРБА АД 57.71 лв. 14.08.2015
05.08.2015 108253
03.07.2015
ИК БОРБА АД 36.45 лв. 14.08.2015
16.07.2015 10650
01.07.2015
ЯНТРАПРЕС АД 187.80 лв. 31.07.2015
16.07.2015 10712
08.07.2015
ЯНТРАПРЕС АД 375.60 лв. 31.07.2015
16.07.2015 10709
07.07.2015
ЯНТРАПРЕС АД 472.20 лв. 31.07.2015
16.07.2015 108208
19.06.2015
ИК БОРБА АД 72.90 лв. 31.07.2015
03.07.2015 108241
30.06.2015
ИК БОРБА АД 137.73 лв. 15.07.2015
03.07.2015 108235
29.06.2015
ИК БОРБА АД 80.80 лв. 15.07.2015
01.07.2015 10624
10.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 52.80 лв. 15.07.2015
01.07.2015 10627
12.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 75.00 лв. 15.07.2015
01.07.2015 10633
17.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 379.20 лв. 15.07.2015
01.07.2015 10634
18.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 534.00 лв. 15.07.2015
01.07.2015 10640
19.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 194.40 лв. 15.07.2015
01.07.2015 108219
23.06.2015
ИК БОРБА АД 175.82 лв. 15.07.2015
26.06.2015 10643
23.06.2015
ЯНТРАПРЕС АД 200.00 лв. 15.07.2015
26.06.2015 108209
19.06.2015
ИК БОРБА АД 182.86 лв. 15.07.2015
26.06.2015 108197
16.06.2015
ИК БОРБА АД 26.12 лв. 15.07.2015
30.04.2015 108009
16.04.2015
ИК БОРБА АД 29.16 лв. 15.05.2015
30.04.2015 108012
17.04.2015
ИК БОРБА АД 33.41 лв. 15.05.2015
30.04.2015 108030
23.04.2015
ИК БОРБА АД 225.06 лв. 15.05.2015
30.04.2015 108016
20.04.2015
ИК БОРБА АД 30.60 лв. 15.05.2015
30.04.2015 10124
20.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 246.00 лв. 15.05.2015
30.04.2015 10126
21.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 85.80 лв. 15.05.2015
30.04.2015 10130
22.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 495.60 лв. 15.05.2015
30.04.2015 10169
27.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 228.00 лв. 15.05.2015
28.04.2015 108019
21.04.2015
ИК БОРБА АД 190.59 лв. 15.05.2015
28.04.2015 10125
21.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 112.00 лв. 15.05.2015
23.04.2015 10121
16.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 228.00 лв. 15.05.2015
23.04.2015 10108
14.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 496.80 лв. 15.05.2015
23.04.2015 10107
14.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 469.80 лв. 15.05.2015
23.04.2015 10105
09.04.2015
ЯНТРАПРЕС АД 472.20 лв. 15.05.2015
20.04.2015 107991
09.04.2015
ИК БОРБА АД 125.88 лв. 15.05.2015
20.04.2015 107990
09.04.2015
ИК БОРБА АД 261.25 лв. 15.05.2015
20.04.2015 107989
09.04.2015
ИК БОРБА АД 317.03 лв. 15.05.2015
20.04.2015 107974
20.04.2015
ИК БОРБА АД 129.27 лв. 15.05.2015
20.04.2015 107946
20.04.2015
ИК БОРБА АД 55.28 лв. 15.05.2015
10.03.2015 9983
04.03.2015
ЯНТРАПРЕС АД 315.60 лв. 06.04.2015
05.03.2015 9925
23.02.2015
ЯНТРАПРЕС АД 171.00 лв. 06.04.2015
05.03.2015 9923
20.02.2015
ЯНТРАПРЕС АД 187.20 лв. 06.04.2015
05.03.2015 9919
17.02.2015
ЯНТРАПРЕС АД 314.40 лв. 06.04.2015
06.03.2015 107799
20.02.2015
ИК БОРБА АД 50.42 лв. 06.04.2015
06.03.2015 107789
13.02.2015
ИК БОРБА АД 49.20 лв. 06.04.2015
06.03.2015 107788
13.02.2015
ИК БОРБА АД 143.13 лв. 06.04.2015
18.03.2015 9984
04.03.2015
ЯНТРАПРЕС АД 617.40 лв. 06.04.2015
18.03.2015 9987
06.03.2015
ЯНТРАПРЕС АД 136.80 лв. 06.04.2015
11.03.2015 107826
27.02.2015
ИК БОРБА АД 165.93 лв. 06.04.2015
11.03.2015 107827
27.02.2015
ИК БОРБА АД 166.25 лв. 06.04.2015
11.03.2015 107825
27.02.2015
ИК БОРБА АД 291.84 лв. 06.04.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.